Dane binarne w statystyce

Wstęp do meta-analizy. Pierwsze kroki w statystycznej analizie wielu badań.

meto

 

Meta-analiza jest zbiorem statystycznych procedur używanych w dostarczeniu przejrzystych, obiektywnych i replikowalnych podsumowań odkryć badawczych.

Zaczniemy od wprowadzenia w meta-analizę wraz z wyszczególnieniem wstępnych kroków zawartych w kompletowaniu syntezy badań.

Gane Glass wprowadził termin meta-analiza w odniesieniu do statystycznej analizy szerokiej kolekcji wyników analiz z indywidualnych badań w celu integracji wniosków.  Jak z każdą statystyczną procedurą, meta-analiza ma mocne strony oraz ograniczenia. Niemniej jednak jest ona teraz standardowym narzędziem do dostarczania przejrzystych, obiektywnych i powtarzalnych podsumowań w naukach społecznych, medycynie, edukacji i innych polach nauki.

Systematyczne strategie badawcze.

Przed konstrukcją meta-analizy, pytanie badawcze musi być sformułowane precyzyjnie, te pytania wpłyną w całości na proces meta-analityczny. Tak więc, jak jest w zwykłych badaniach empirycznych muszą być dopracowane kryteria włączania i wyłączania. To dostarczy jasność na to jak wyniki badań będa generalizowane na populację.  Jednym z celów jet  każdej meta-analizy jest zebranie reprezentatywnej próby podstawowych badań, które zapewniają zdefiniowane kryteria ich doboru. Systematyczna strategia badawcza zawiera dwa główne kroki: (1) zdefiniowanie problemu i kryteriów wyborów (włączenia i wyłączenia) oraz (2) wyboru badań.

(1) Kryteria włączenia i wyłączenia.

Definiowanie badania w włączaniu i wyłączaniu powinno być oparte na hipotezie badawczej i pytaniach badawczych. Kryteria włączania i wyłączania mogą potencjalnie wpływać na wyniki badania. Taki więc jest ważne aby były one wyraźne i przemyślane.

(2) Selekcja badań.

Selekcja badań i proces wydobycia danych jest często najbardziej czasochłonnym krokiem w przeprowadzeniu meta-analizy. Proces wyboru badań zwykle zawiera szczególną sekwencję z wstępnego wyszukania do kodowania sił efektu z pojedynczego badania podstawowego. Może być pomocne ustruktyruzowanie procesu przy bazowaniu na 4 krokach (identyfikacja, przejrzenie, kwalifikowanie i włączenie) uszczegółowionych w Meta-Analisis Reporting Standards (MARS), instrukcja jest na stronie (http://www.apa.org/pubs/ authors/jars.pdf)  lub PRISMA (http://www.prisma-statement.org/statement.htm). Powyższe kroki powinny być podwójnie kodowane (np. przez dwie osoby) by zapewnić większa obiektywność i precyzję w procesie selekcjonowania badań.