Najczęściej wykorzystywane technologie i pakiety w Metodolog.pl

 

Język R jest naszym głównym narzędziem do wykonywania analiz

Nasze dynamiczne raporty statystyczne  i dashboardy powstają dzięki RMD i KnitR.

Aplikacje webowe tworzymy w Shiny

Obórkę danych wykonujemy w pakiecie dplyr, a także w innych pakietach stajni tidyverse .

 

Purr wykorzystujemy do funkcjonalnego programowania w R.

Statyczne wizualizacje wykonujemy (prawie) wyłącznie w w ggplot2 🙂

Dynamiczną wizualizację danych dostarczamy w Plotly

Maszyny uczymy w zgodzie z pakietem mlr 3 choć znamy równie dobrze pakiet caret

Jesteśmy zafascynowani i wstrząśnięci możliwościami uczenia sztucznej inteligencji w wytłumaczalny sposób (ang. Explainable Artificial Inteligence)