ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym Konrad Hryniewicz

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym Konrad Hryniewicz

Sekcja A. Opis problemu badawczego.

 1. Psychologia ekonomiczna.
 2. Wpływ cech osobowości na zachowania finansowe.
 3. Charakter projektu jest weryfikacyjny. Chodzi w nim o to aby poddać weryfikacji zmienne dotyczące cech osobowości na różnorodne zachowania finansowe ludzi.
 4. Projekt ma konkretne hipotezy i nic w nim nie trzeba eksplorować.
 5. Nie
 6. Poproszę o pełny opis w standardzie APA oraz wizualizację w formie wykresów (ale nie tabel)
 7. Konrad Hryniewicz (Sopot – Trójmiasto) 798 30 95 31.
 8. Jestem właścicielem firmy usługowej.

Sekcja B. Metodologia

 1. Przedmiotem badania byli ludzie.
 2. W badaniu wzięło udział 1000 osób.
 3. Nie, choć chodzi o analizy również w podgrupach.
 4. Cechy osobowości mierzono raz, ale zachowania finansowe mierzono w odstępie dwóch lat.
 5. Badano jedną grupę osób, ale dokonano powtórnego pomiaru zachowań finansowych
 6. Weryfikowano wpływ cech osobowości modelu BIG5 i ocenienano jakie mają oddziaływanie na zachowania finansowe.
 7. Nie korelowano ze sobą niczego.
 8. Dane o cechach osobwości zebrano skrócona wersją kwestionariusza 5 Cech Osobowości BIG5 Costy&Mcrea, informacje o zachowaniach finansowych zebrano autorską ankietą. Dodatkowo zebrano informacje o cechach demograficznych osób badanych za pomocą serii pytań metryczkowych.

Sekcja C) Hipotezy.

 1. W badaniu stawiam 2 problemy badawcze.
 2. Hipoteza nr 1 – Cechy osobowości u osób młodszych wpływają na zachowania finansowe silniej niż u osób starszych. Hipoteza nr 2 – Zachowania finansowe są niezmienne w czasie.

Sekcja D) Zmienne weryfikujące hipotezy/przewidywania/problemy badawcze.

Hipoteza nr 1. Cechy osobowości u osób młodszych wpływają na zachowania finansowe silniej niż u osób starszych.

 1. Aby uzyskać zmienne dotyczące cech osobowości trzeba utworzyć wskaźniki:

Ekstrawersja zmienne w bazie – EKS1, EKS2, EKS3

Sumienność zmienne w bazie – SUM1, SUM2, SUM3,

Naurotyczność zmienne w bazie – NEU1, NEU2, NEU3

Ugodowość zmienne w bazie – UG1, UG2, UG3

Otwartość na doświadczenia – OTW1, OTW2, OTW3

 1. Aby uzyskać zminne dotyczące zachowań finansowych trzeba odkryć/wyeksplorować spośród zmiennych w bazie od zach_f1_pomiar1, do zach_f50_pomiar1 pomiary odnoszące się do określonych zachowań finansowych np. tendencje zakupowe w sklepie, wydawanie pieniędzy na przyjemności itp.
 2. Osoby badane trzeba podzielić na młodsze i starsze według zmiennej wiek_w_latach.

Hipoteza nr 2 – Zachowania finansowe są niezmienne w czasie.

Trzeba dokonać porównania zmiennych zach_f,  w czasie pomiaru pierwszego i drugiego.

Sekcja E) Uwagi końcowe.

Poproszę o informowanie mnie ilości czynników/typów na które się dzielą zachowania finansowe. Muszę podjąć decyzję o ich ilości w oparciu o teorię. Poza tym chciałbym porozmawiać o metodach statystycznych wykrywania tych czynników.