Wywiad badawczy w projekcie analitycznym.

meto

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Wywiad badawczy w projekcie analitycznym.


 

W celu usprawnienia pracy personelowi analitycznemu Metodolog i usystematyzowania wiedzy i działań Tobie, przeprowadzamy swego rodzaju wywiad. Założeniem tego wywiadu jest pomoc w przetłumaczeniu problemów badawczych  na język analitycznych rozwiązań. Dzięki tej metodologii pracy będziemy mogli lepiej zrozumieć specyfikę Twojego projektu i problematykę z którą musimy się zapoznać by była ona dobrze przez nas zrozumiana (od tego zależy sukces projektu). Naszym celem jest spełnienie Twoich oczekiwań w kontekście odkrycia prawdy naukowej lub biznesowej, a co za tym idzie? Doskonałe wykonanie analizy statystycznej Twojego projektu.

Najlepiej będzie jeśli zapoznasz się z poniższymi cennymi, a zarazem krótkimi podpunktami. Twoja odpowiedź na nie pomoże nam zorientować się w problematyce Twojego projektu oraz pozwoli na realizację rzetelnej pomocy. Przygotuj nam plik tekstowy odpowiadający na poniższe pytania (przykład jak to wygląda).

*podświetlone na czerwono przekierowują na stronę z bardziej rozbudowanymi wyjaśnieniami.


a) Opis problemu badawczego lub biznesowego.

W tym kontekście potrzebujemy ogólnego zarysu podejmowanej przez ciebie problematyki. Musimy wiedzieć z jakim uniwersum mamy do czynienia.

W tym podpunkcie musimy znać odpowiedź na następujące pytania.

 1. W jakiej dziedzinie nauki lub biznesu jest osadzony Twój projekt badawczo analityczny?
 2. Jaki jest problem badawczy?
 3. Czy projekt ma charakter weryfikacyjny, a jeśli tak to jakie są w stosunku do niego przewidywania?
 4. Czy projekt ma charakter eksploracyjny, a jeśli tak to co chciałbyś/ałabyś uzyskać?
 5. Czy projekt ma polegać na wykonaniu samych obliczeń?
 6. Czy projekt ma polegać na wykonaniu obliczeń i opisania toku analiz wraz z wizualizacją w eleganckim raporcie statystycznym?
 7. Imię klienta, miejsce zamieszkania (miasto) i nr kontaktowy.
 8. Jesteś uczniem/studentem/doktorantem/naukowcem/pracownikiem/właścicielem firmy/urzędnikiem?

 

b) Metodologia

Pokrótce opisz o tym co zostało wykonane by zebrać dane. Jak wyglądała metodologia badania, czyli?

 1. Co było przedmiotem badania?
 2. Ile osób brało udział w badaniu?
 3. Badanie polegało na porównywaniu grup obiektów?
 4. Było to badanie polegające na kilkukrotnym pomiarze tych samych obiektów?
 5. Czy porównywano różne grupy obiektów i dokonywano na nich kilkukrotnych pomiarów?
 6. Był to eksperyment?
 7. Czy było to badanie korelacyjne?
 8. Jakimi narzędziami zebrano dane ? Była to ankieta, kwestionariusz psychologiczny, linijka, waga, stoper, specjalistyczne urządzenie medyczne, zdjęcia, oceny w dzienniku szkolnym, informacje pozostawione przez klienta na stronie internetowej?

 

c) Hipotezy

W tym miejscu musisz przedstawić szczegółowo lub ogólnie hipotezy/przewidywania/problem badawczy do statystycznej weryfikacji.

 1. Ile jest hipotez/przewidywań/problemów?
 2. Jak one brzmią?

 

d) Zmienne weryfikujące hipotezy/przewidywania/problemy badawcze.

To miejsce jest szczególnie ważne. Musimy wiedzieć, które zmienne w bazie danych weryfikują Twoje hipotezy/przewidywania/problemy badawcze. Jest to istotne z tego względu, że jeśli mamy odpowiedzieć na oczekiwania to musimy wiedzieć jakie zmienne w bazie są informacjami, które biorą udział w weryfikacji hipotez/przewidywań/problemów badawczych. Mogą być tutaj różne sytuacje, które wpływają na wykonanie różnych kroków związanych z analizą. Są nimi pewne kwestie związane z istnieniem zmiennych, czyli:

 1. Czy zmienne w bazie można bezpośrednio użyć do weryfikacji?
 2. Zmienne istnieją w bazie, ale czy trzeba ułożyć z nich wskaźniki?
 3. Zmienne istnieją w bazie, ale czy trzeba odkryć/eksplorować to które będą brane pod uwagę?

W tym podpunkcie ważne jest zapisanie szczegółowych hipotez/przewidywań/problemów badawczych i powiązanie ich ze zmiennymi biorącymi udział w ich weryfikacji lub zmiennymi, które potencjalnie będą utworzone na zasadzie wskaźników lub wykrycia w toku analiz odkrywania/eksploracji.


Przykładowy zapisy hipotez/przewidywań/problemów badawczych.

Hipoteza nr 1. Płeć oraz wiek wpływa istotnie na wagę osób.

Zmienne: płeć, wiek_w_latach, waga_w_kg (zmienne w bazie do bezpośredniego użycia)


Hipoteza nr 2. Samoocena wpływa na zadowolenie z życia.

Zmienne: Samoocenę tworzy suma zmiennych (Pyt_SO1,, Pyt_SO2, Pyt_SO3) w arkuszu 1, Zadowolenie z życia tworzy uśredniony wynik zmiennych (H_1, H_2, H_3, H_4) w arkuszu 2 (zmienne wskaźnikowe)


 Hipoteza 3. Osoby z różnymi cechami demograficznymi mają odmienne preferencje reklam w TV.

Zmienna zróżnicowanie cech demograficznych jest odkrywana na podstawie analizy skupień, która klasyfikuje obserwacji do różnych grup na podstawie zmiennych (wiek, wykształcenie, stan cywilny) np. młode, bez wykształcenia wyższego, single Vs starsze, z wykształceniem wyższym, rodzice z dziećmi (zmienne poddane eksploracji)

Typy preferencji reklam zmienne – reklama_emocjonalna, reklama_content_marketing, reklama_dla_dzieci (zmienne w bazie do bezpośredniego użycia)


e) Uwagi dodatkowe.

Tutaj można wpisać swoje uwagi dodatkowe dotyczące ważnych kwestii projektu lub pytania.

(przykład jak to wygląda) <- zobacz jak wygląda przykład takiego wywiadu.

Może być tak, że będziesz potrzebować szczególnej pomocy ze względu na niestandardowy lub bardziej skomplikowany projekt. W takim wypadku oferujemy kompleksową i poszerzoną pomoc.


meto