analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Zastosowanie czynnikowej analizy konfirmacyjnej na przykładzie problematycznych zachowań finansowych

Analiza statystyczna w kontekście potwierdzania kształtu struktury czynnikowej skal pomiarowych – zastosowanie metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej na przykładzie wymiarów problematycznych zachowań finansowych.

Ze względu na doskonałe właściwości weryfikacyjne oraz rosnącą popularność konfirmacyjnej analizy czynnikowej, przedstawiamy wpis dotyczący procedury postępowania analitycznego w toku estymacji struktury czynnikowej skali problematycznych zachowań finansowych.

Opis kroków podjętych w celu wykrycia i potwierdzenia wymiarowości badanych konstruktów przedstawia poniższy link odsyłający do PDF z raportem.

Zastosowanie czynnikowej analizy konfirmacyjnej na przykładzie problematycznych zachowań finansowych <- klik