Zmienna Latentna - Zmienna utajona

Zmienna Latentna – Zmienna utajona

Zmienna Latentna – Zmienna utajona

Zmienna Latentna – Zmienna utajona, to teoretyczna jednostka lub konstrukcja, która jest używana do wyjaśnienia jednej lub więcej zmiennych manifestujących. Zmienne latentne / utajone nie mogą być bezpośrednio obserwowane ani mierzone, ale raczej są pewnym przybliżeniem poprzez różne wskaźniki, które są uważane za część danego konstruktu. Załóżmy na przykład, że badacz interesuje się sumiennością uczniów. Ponieważ sumienność jest pojęciem, którego nie można bezpośrednio ocenić, naukowiec może opracować ankietę zawierającą pozycje testowe odnoszące się do zachowania wskazującego na sumienność, takie jak konsekwentne uczęszczanie na zajęcia, zwrócenie zadań na czas, angażowanie się w sponsorowane przez szkołę zbieranie funduszy i tak dalej. Odpowiedzi uczestników można następnie analizować w celu zidentyfikowania wzorców wzajemnych powiązań, z których wynikają wartości ukrytej zmiennej sumienności (Zmienna Latentna – Zmienna utajona). Zwany także utajonym konstruktem; czynnikiem utajony, / zmienną ukrytą / zmienną latentną.

Zobacz także typy zmiennych latentnych wykorzystywanych w modelowaniu równań strukturalnych: zmienna refleksyjna / reflektywna Vs zmienna formatywna / formacyjna 

Tryby pomiaru refleksyjnego reflektywnego formacyjnego formatywnego / tryb A i tryb B

Zmienna Latentna - Zmienna utajona