Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej?

Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej?

Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej?

Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej? To pytanie zadaje sobie zdecydowana większość studentów nauk empirycznych. Dlatego w tym wpisie postaram się w miarę prosty sposób spisać krótką i zrozumiałą instrukcję dzięki której odpowiedź na powyższe pytanie nie powinna już dłużej spędzać niektórym studentom snu z powiek.

Dla sprytnego studenta i przyszłego magistra brak danych nie jest problemem. W dobie internetu i wielkości znajomych w social media, zbiór minimalnej wymaganej próbki trwa maksymalnie kilka dni (Ci sprytniejsi zrobią to w dzień lub maksymalnie dwa). Niemniej przyszły magister potrzebuje czegoś więcej niż duża ilość danych. By zrobić badanie do pracy magisterskiej

– Potrzebujesz odpowiednich danych by odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze

– Potrzebne jest wyciągnięcie odpowiednich konkluzji z danych

– Potrzebujesz danych które pozwalają Ci napisać dyskusję wyników

By zrobić badanie do pracy magisterskiej wykonaj poniższe pięć kroków. Powinny one naświetlić Ci o co chodzi w robieniu badań i wyciąganiu z nich prawidłowych wniosków.

Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej?

1. Rozpocznij od sformułowania Twojego pytania badawczego.

By wykonać badanie musisz rozpocząć od dobrego pytania badawczego. Pytanie powinno być mierzalne, jasne i zwięzłe. Formułowanie pytania powinno dotyczyć rozwiązania pewnego problemu lub realizacji jakiejś możliwości. Dobrą skarbnicą pytań badawczych jest zagadnienie usprawniania np. procesów lub rzeczy. W naszym przykładzie weźmiemy na warsztat zagadnienie reklamy.

Np. Czy reklamowanie produktu podobnego do charakterystyk odbiorcy zwiększa chęć zakupu produktu?

2. Jak chwycić byka za rogi? Co mierzyć i jak to zrobić?

Jaki konstrukt mierzyć i jak to zrobić by badanie do pracy magisterskiej WYSZŁO? Odnosząc się do przykładu z podpunktu pierwszego trzeba się zastanowić trochę jak to jest w rzeczywistości. Pod jakim względem produkt może być podobny do użytkownika? Jak sprawdzić chęć kupna reklamowanego produktu? Jak sprawdzić podobieństwo odbiorcy reklamy do produktu?

Czemu trzeba to sprawdzić? Sprawdzamy nasze rozumowanie badaniem po to, by potwierdzić, to czy jest prawdziwe. Dążymy do poznania prawdy o świecie i naszym życiu w nim, a najlepszym sposobem na to przeprowadzenie badania empirycznego w którym zbieramy dane.

a) Zdecyduj się na to co mierzyć

By zdecydować co mierzyć trzeba zajrzeć do stawianego problemu. Ile ten badany problem zawiera elementów które można zbadać? Nasz przykładowo stawiany problem zawiera 3 elementy: reklamę produktu; podobieństwo; oraz chęć zakupu. Reklamę produktu pominiemy, bo jej nie będziemy mierzyć, ale jest ona ważna. Musimy przecież pracować na jakimiś materiale (jak można zrobić efektywną marketingowo reklamę można przeczytać tutaj). To co od strony pomiarowej jest ważne, to pozostałe elementy, czyli zmierzenie w jakiś sposób podobieństwa produktu do cech odbiorcy oraz chęć kupna naszego produktu z reklamy.

b) Pomyśl jak mierzyć to co badasz? Operacjonalizacja!

Z tym może być lekki problem, ale z dobrym wyjaśnieniem terminu operacjonalizacja powinno pójść z górki. Proces operacjonalizacji to operacja przełożenia znaczenia teoretycznego na rzeczywistość (tutaj piszemy o tym trochę bardziej obszernie). Polega to na tym, że interesującą nasz rzecz (wyrażoną myślą lub definicją) chwytamy poprzez coś co możemy w jakiś sposób dotknąć i zmierzyć w realnym świecie np. taką rzeczą jaką jest pojęcie zainteresowania eksponatem w muzeum, możemy zmierzyć ilością odcisków palców na eksponacie lub czasem oglądania eksponatu. Z kolei coś tak abstrakcyjnego jako osobowość, możemy mierzyć testem psychologicznym, a lubienie reklamy pytaniami w ankiecie lub tym, czy ktoś kliknął ikonkę like lub dislike. W naszym przykładzie chodzi o pewien rodzaj podobieństwa. Jak je zbadamy zależy od naszej fantazji. Niemniej fantazja ta musi przystawać do rzeczywistości.

Pomiarów podobieństwa może być wiele. Możemy stworzyć  reklamę produktu który zawiera w sobie cechy ekstrawertywne lub jest archetypem np. mędrca, a następnie możemy dać badanemu kwestionariusz ekstrawersji (lub jakiś kwestionariusz osobowości zawierający pomiar ekstrawersji) lub sformułować pozycje testowe które będą mierzyły, to jak ktoś się postrzega na wymiarze bycia mądrym myślicielem (1 sposób na pomiar podobieństwa/zbieżności z Ja (Hryniewicz, 2018)). Możemy również zapytać się badanego wprost jak dany produkt jest podobny do niego samego (2 sposób na pomiar podobieństwa/zbieżności z Ja). Powiedzmy, że dla uproszczenia wybieramy sposób 2.

Przyjmując ten sposób pomiaru możemy sformułować pytania w ankiecie i poprosić badanego odpowiedź na pytania :

– Jak reklamowany produkt jest bliski mojemu Ja? 1 Zdecydowanie daleki – 7 Zdecydowanie bliski

– Jak reklamowany produkt jest do mnie podobny? 1 W ogóle nie podobny – 7 Bardzo do mnie podobny

– Jak reklamowamy produkt odnosi się do mnie i mojej codzienności 1 Nie jest w ogóle podobny – 7 Jest bardzo podobny

Itd.

W celu pomiaru chęć zakupu możemy posłużyć się konstruktem intencji zakupu (intencja jest chęcią wykonania danego zachowania lub po prostu chęcią podjęcia próby o jego wykonania) chętnie wykorzystywanego w badaniach marketingowych (Ajzen, 1985; Schifter & Ajzen, 1985). Możemy zadać badanemu następujące pytania:

– Czy chciałbyś kupić przedstawiony wcześniej produkt? 1 zdecydowanie nie – 5 zdecydowanie tak.

– Czy chciałbyś wypróbować przedstawiony wcześniej produkt? 1 zdecydowanie nie – 5 zdecydowanie tak.

– Czy byłbyś w stanie za niego więcej zapłacić? 1 zdecydowanie nie – 5 zdecydowanie tak.

Itd.

3. Zbierz dane.

Ale jak to? Jak zbierać? Ile zbierać? Ile obserwacji będzie w sam raz, a ile będzie za dużo i niegospodarnie?

Z Twoim pytaniem badawczym i sposobem mierzenia elementów tego problemu wiąże się zagadnienie wielkości próbki. Możesz o tym przeczytać tutaj i jeśli będziesz chcieć analizować dane w wyszukany sposób, czyli metodą modelowanie równań strukturalnych PLS, to tutaj też znajdziesz przydatne informacje.

W skrócie. Jeśli twój badany efekt jest silny (efekt, czyli zależność jaką badasz), to potrzebujesz małą próbkę obserwacji, by wykazać istotną zależność. Np. jeśli badasz coś tak rzucającego się w oczy jak różnice między wzrostem kobiet, a mężczyzn, to potrzebujesz około 50 losowo wybranych kobiet i mężyczn. Taka ilość powinna być wystarczająca do ukazania, że płeć ma wpływ na wzrost ludzi. Jeśli np. badasz wpływ czegoś subtelniejszego np. wpływ miejsca zamieszkania na cechy osobowości. To, by wykazać taką zależność potrzebujesz 500, czy nawet 1000 obserwacji. Jeśli chcesz sobie wyliczyć wielkość próbki, to pomyśl o sile badanego przez Ciebie zjawiska (możesz też skorzystać z literatury, w któej znajdziesz pośrednie informacje o jego wielkości wyrażone np. współczynnikiem korelacji, Betą, ilorazem szans, odsetkiem) i skorzystaj z darmowego programu, który takie wyliczenia wykonuje G*Power (American Statistical Association, 2017)

4. Analizy statystyczne zebranych danych

Po zebraniu odpowiednich danych danych korespondujących z podpunktem pierwszym, przyszedł czas na głębszą analizę statystyczną danych. Rozpocznij od wizualizacji danych np. w formie wykresów rozrzutu, histogramów, następnie policz korelacje, różnice między pomiarami w podgrupach które możliwe, że badałeś. Wszystko o tym jak odejść do analizy danych możesz przeczytać w naszym wpisie o niezbędnych elementach analiz statystycznych.

<wpis <Jak zrobić badanie do pracy magisterskiej?> w budowie

Bibliografia:

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action control: From cognition to behavior (pp. 11–39). Berlin: Springer, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Schifter, D. E., & Ajzen, I. (1985). Intention, perceived control, and weight loss: an application of the theory of planned behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 49(3), 843–851. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.843

Hryniewicz, K. (2018). Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty. Handel Wewnętrzny, 6(1), 223–234.

American Statistical Association. (2017). G Power 3.1 manual. American Statistical Association, 76, 1–80. https://doi.org/10.1037/0096-1523.32.4.932