Zasady sporządzania raportu z badań psychologicznych
analiza statystyczna do pracy doktorskiej doktoratu rozprawy

Zasady sporządzania raportu z badań psychologicznych Realizując wymóg intersubiektywności, badacze po zakończeniu badania empirycznego sporządzają z niego raport. Po zakończeniu badań empirycznych, które zostały przeprowadzone zgodnie  zasadami metodologicznymi i które przebiegały według etapów badania naukowego, psycholog chce i powinien podzielić się uzyskanymi wynikami (wraz – go chcemy wyraźnie podkreślić – z ich psychologiczną interpretacją) ze […]

Read more
Zastosowanie czynnikowej analizy konfirmacyjnej na przykładzie problematycznych zachowań finansowych
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Analiza statystyczna w kontekście potwierdzania kształtu struktury czynnikowej skal pomiarowych – zastosowanie metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej na przykładzie wymiarów problematycznych zachowań finansowych. Ze względu na doskonałe właściwości weryfikacyjne oraz rosnącą popularność konfirmacyjnej analizy czynnikowej, przedstawiamy wpis dotyczący procedury postępowania analitycznego w toku estymacji struktury czynnikowej skali problematycznych zachowań finansowych. Opis kroków podjętych w celu wykrycia […]

Read more
Przykładowe raporty wykonywane przez Metodolog.pl
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Przykładowe raporty wykonywane przez Metodolog.pl Zajmujemy się analizami statystycznymi w nauce i biznesie. Masz problem z pracą doktorską lub obliczeniami do artykułu naukowego? Możemy Ci pomóc w obliczeniach i opisie wyników badań! Odwiedź nasz serwis  i blog! http://www.nauka.metodolog.pl/ Front Page http://www.metodolog.pl/ http://www.nauka.metodolog.pl/blog-o-statystycznej-analizie-danych-i-metodologii-badan-naukowych/

Read more
Statystyka medyczna
statystyka medyczna, biostatystyka

Wykonanie obliczeń w badaniach medycznych. Statystyka medyczna Odnosi się do testów statystycznych i technik obliczeniowych wykonywanych w różnych dziedzinach, ale mających też zastosowanie w medycynie jako statystyki medyczne. Statystyka medyczna są to głównie między innymi podejścia do testowania hipotez i modeli statystycznych oraz procedury analityczne z zakresu technik specyficznych dla obszaru medycyny oraz z innych obszarów nauki […]

Read more