meto


Poznanie praw rządzących naturą daje panowanie nad nią. Identyfikacja przyczyn występowania zjawisk i ich przewidywanie jest sukcesem naukowym i biznesowym. Dlatego właśnie poznanie zmienności występowania pewnych zjawisk, która zależy od zmienności występowania innych jest władzą umożliwiającą kontrolę nad wybranym obszarem natury, życia społecznego i gospodarki.


Naszym celem jest opanowanie danych i wyciśnięcie z nich wielu sensownych informacji i dostarczenie takiego „działa sztuki” w przejrzystej i ludzkiej formie naszemu klientowi.


Celem nadrzędnym jest dostarczenie rozwiązań statystycznych zrozumiałych dla ludzi nauki oraz ludzi robiących badania do podwyższenia swojej wartości i konkurencyjności na rynku.


Dostarczamy doradztwo, rozwiązania i analizy statystyczne oraz raporty w formie zrozumiałej dla każdego.


Nie rozmawiamy równoważnikami zdań.

mgr Konrad Hryniewicz

Poznaj nasze motto „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności„*.

 

*Po wielu latach od otwarcia firmy wiele się zmieniło i gdybym teraz otwierał firmę i chciał sformułować dla niej motto, to brzmiałoby ono następująco „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności dobra


mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz