Nie wszystko można zbadać metodą kwestionariuszową.

Z resztą metody badań ilościowych prócz swoich zalet, mają również wiele ograniczeń związanych z deklaratywnych charakterem odpowiedzi respondentów. Każda metoda ma swoje zastosowanie w konkretnych aspektach rzeczywistości np. wywiady indywidualne, badania focusowe lub badania obserwacyjne. Niemniej jednak tylko metoda eksperymentu (i to dobrze zaplanowanego) słynie z tego, że jest najbardziej wartościową metodą i daje niezbite dowody poszerzające poznanie otaczającej nas rzeczywistości.

Tylko dzięki badaniom eksperymentalnym w których manipulujemy wywoływaniem przyczyn pewnych zjawisk oraz kontrolujemy zmienne zakłócające, możemy mieć pewność co do logiki funkcjonowania pewnego zjawiska.

Niezależnie od tego czy badamy kupno danego produktu, zachowania moralne, szybkość i trafność podejmowania intuicyjnych decyzji to eksperyment daje nam bardzo pewne podstawy do wnioskowania o przyczynach występowania zjawisk.

Ze względu na rozbudowany i wielowymiarowych charakter badań bardzo zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą badań eksperymentalnych telefonicznie lub mailowo.

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz