Oprogramowanie statystyczne SZTOS

Ogólnie przyjęło się, że oprogramowanie statystyczne to narzędzie, które umożliwia analizę danych numerycznych oraz generowanie statystyk i wniosków na ich podstawie. Jest niezbędne w dziedzinach takich jak nauki społeczne, ekonomia, nauki przyrodnicze oraz wiele innych, gdzie istnieje potrzeba przetwarzania i interpretacji danych. Oto kilka kluczowych zadań, które może wykonywać oprogramowanie statystyczne:

  1. Analiza danych: Oprogramowanie statystyczne pozwala na importowanie, organizowanie i analizowanie danych, w tym obliczanie podstawowych statystyk, takich jak średnia, odchylenie standardowe, mediany, czy rozkład danych.
  2. Tworzenie wykresów i grafik: Za jego pomocą można wizualizować dane za pomocą różnych rodzajów wykresów, histogramów, diagramów punktowych itp., co ułatwia zrozumienie rozkładu danych.
  3. Testowanie hipotez: Oprogramowanie statystyczne pozwala na przeprowadzanie różnych testów statystycznych, takich jak test t-Studenta, test chi-kwadrat, czy analizę wariancji (ANOVA), co umożliwia weryfikację hipotez statystycznych.
  4. Modelowanie danych: Można tworzyć modele statystyczne, w tym regresje liniowe, regresje logistyczne, czy analizy klastrowe, aby przewidywać lub klasyfikować dane na podstawie istniejących wzorców.
  5. Raportowanie i prezentacja wyników: Oprogramowanie statystyczne umożliwia tworzenie raportów i prezentacji graficznych, które pomagają w przekazywaniu wyników analizy danych innym osobom.

W skrócie, oprogramowanie statystyczne jest niezastąpione w badaniach naukowych i analizie danych, ponieważ ułatwia przetwarzanie, analizę i interpretację dużych zbiorów informacji, co pozwala podejmować informowane decyzje i wyciągać wnioski na podstawie faktów. Natomiast to co mamy do zaoferowania jest pewną ewolucją oprogramowania statystycznego 🌟 Jest jakby przejściem z jazdy konno na jazdę fajnym modelem Porsche.

To co chcę Państwu tutaj przekazać to  informacja na temat tego, że od kilku lat, poza realizacjami projektów dla naszych klientów, pracowaliśmy nad autorskim oprogramowaniem statystycznym, które pozwala standaryzować i automatyzować pracę analityczne osób które nie znają się na programowaniu i automatyce. Można powiedzieć, że oprogramowanie pozwala na sprawne liczenie statystyk przez osoby które się na niej nie znają najlepiej. No i co, narodził się SZTOS. Słowo SZTOS jest nie tylko akronimem, ale też oddaje ducha efektów pracy wykonanych dzięki naszemu oprogramowaniu.

 

🚀 Zachęcamy naszych klientów i analityków do skorzystania z naszego autorskiego oprogramowania statystycznego📊

🌟Poznaj naszą autorską metodę pracy z informacjami, ich wizualizacją i rolą centralnego węzła danych w procesie ich analizy🌟

📈 Przekonaj się co daje połączenie prawdziwej inteligencji i logiki ze sztuczną inteligencją uczącą się lokalnie na przetwarzanym zbiorze danych wraz z jej mądralińską siostrą zrodzoną w LLM (ang. large language models).

Zapraszamy do skorzystania z możliwości darmowej wersji oprogramowania statystycznego SZTOS.

Udostępniamy 🌐komercyjną🎁 licencję w zamian za informacje zwrotne dotyczącą jego✨funkcjonowania✨

Więcej informacji o oprogramowaniu pod telefonem 798 30 95 31 lub metodolog.pl@gmail.com

Pozdrawiam ciepło,

mgr Konrad Hryniewicz.

Prezes spółki Metodolog.pl

spec. ds. Analiz Statystycznych, Metodologii Badań oraz języka R i Automatyki