Statystyczna siła efektu

Metodologia Badań

meto1

Środkiem do poznania prawdy naukowej lub biznesowej jest nienaganna metodologia badań

Badania to proces bardzo kosztowny i wymagający najwyższych lotów kompetencji, dlatego potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie. Zazwyczaj, żeby móc zaprojektować doskonałe badanie, trzeba poświęcić trochę czasu na czytanie teorii i doniesień  naukowych bądź biznesowych z różnych, często rozbieżnych, źródeł. By poznać logikę lub funkcję problemu albo zjawiska, trzeba zastosować odpowiednie metodologie badawcze, bardzo wysublimowane i niekiedy podparte linią badań pilotażowych. Tylko odpowiednia, wręcz skrojona na miarę, metodologia badań daje szczegółowy wgląd w zjawisko. Dlatego dobra metodologia powinna się charakteryzować 5 cechami, widzianymi z perspektywy poznania prawdy naukowej czy biznesowej. Te cechy to:


1) ogólność


2) ścisłość


3) wysoka zawartość informacyjna


4) pewność


5) prostota!


Podejście takie daje możliwość najtańszego i najszybszego odkrycia interesującej nas prawdy naukowej

Jak pracuję w tym kontekście ?

+ Poznajemy się


+  Ustalamy kwestie formalne wraz z odpowiednimi umowami

– dzieło/zlecenie/prawa autorskie

– umowa tajności/poufności


+ Formułujemy problem badawczy oraz stawiamy hipotezy

– w tym etapie najważniejsze jest zdefiniowanie problemu, wraz ze wszystkimi możliwymi szczegółami.

– niekiedy nie wiemy jaki jest problem, ale chcemy znaleźć się w kontekście stanu pożądanego.

– określamy to czego chcemy.


+ Określamy uniwersum/przestrzeni zmiennych wyjaśniających istotnych z perspektywy zmiennej wyjaśnianej oraz dbamy o kontrole zmiennych ważnych z punktu widzenia warunków brzegowych

– na ten etap składa się praca nad ustaleniem tego, co wpływa na badane zjawisko oraz ustalenie warunków ubocznych, które mogą być dodatkowym źródłem zmienności wyników.


+ Przeprowadzenie badań pilotażowych

– jeśli materiały wymagane do konstrukcji badania są niezbędne lub nieznane trzeba je wytworzyć i zadbać o ich odpowiednie właściwości


+Operacjonalizujemy zmienne

– jest to przełożenie języka teoretycznego na język obserwacyjny, wyrażony w logice lub liczbach (jest to procedura wiązania pojęć teoretycznych z obserowowanymi wskaźnikami)

  polega również na użyciu odpowiednich materiałów bodźcowych lub/i narzędzi pomiarowych


+ Dobór modelu badawczego

– model eksperymentalny polegający na manipulowaniu zmiennymi, w celu wywołania pożądanego efektu. 

– model korelacyjny polegający na sprawdzeniu współwystępowania zjawisk


+ Dobór odpowiedniej i odpowiednio liczebnej próby badawczej

– losowa próba populacji jest istotnym z perspektywy uzyskania pożądanych wyników aspektem

– to z niej wyprowadza się problem, procedurę weryfikacji oraz wnioskowanie – inne sposoby doboru obserwacji do badania mogą odbić się mniejszym bądź większym obciążeniem wyników


+Wybór modelu statystycznego

– wybór odpowiednich metod weryfikacji statystycznej

– zbudowanie modelu statystycznego pod dane wejściowe

– testowanie różnych metod oszacowania pożądanego wyniku


+  Akceptacja wyników lub ich odrzucenie


+ Ocena, opis oraz interpretacja wyjaśniająca wraz ze specyfikacją lub generalizacją wyników.

– opis przeprowadzonego badania

– zakres pola aplikacji wyników

– krytyczna ocena trafności wewnętrznej (dokładności ) i zewnętrznej (uogólnienia) wyników badania

  krytyczna ocena czynności badawczych

– propozycja nowych perspektyw


 

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz