Ceny badań


Ceny usług badawczych są różne. Współpracujemy z wieloma  firmami,  instytucjami, badaczami oraz doktorantami-studentami, których wymagania i oczekiwania są bardzo różnorodne. Projekty są wyceniane indywidualnie, bo każdy jest niepowtarzalny. Na ich cenę zazwyczaj wpływa:


 • ilość i jakość badanych obserwacji
 • technologia używana w badaniu
 • długość tradycji testowania badanego uniwersum
 • dostępność publikacji na temat high-endowych rozwiązań
 • czas i koszt przygotowania koncepcji, narzędzi, miar i metodologii leżący po stronie Metodlog.pl

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie powiemy Ci +/- ile będzie kosztować Twój projekt badawczy*

*przeciętne ceny projektów:

 • studenckich to około 550-750 zł brutto
 • doktorskich około 2400 zł brutto
 • naukowo zaawansowanych od 2500 do 16.000 zł brutto
 • przemysłowych do 100.000  zł brutto (choć są wyjątki)

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz


Ceny projektów statystycznych


Ceny usług statystycznych są różne*. Współpracujemy z wieloma ludźmi, firmami i instytucjami, których wymagania i oczekiwania są bardzo różnorodne. Projekty są wyceniane indywidualnie, bo każdy jest niepowtarzalny/specyficzny/wyjątkowy i do profesjonalnej osbługi jest wymagane przygotowanie bardzo zindywidualizowanego warsztatu statystyczno-metodologicznego. Nimeniej, zazwyczaj na cenę wpływa:


 • czas przetwarzania i przekształcania danych
 • ilość danych do eksploracji (ilość obserwacji/wierszy oraz ilość zmiennych/kolumn)
 • ilość przewidywanych konsutlacji w trakcie trwania projektu
 • czas zajętości komputera lub czas pracy serwera/ów
 • ilość analiza/modeli statystycznych
 • wymiarowość danych (np. macierze rzadkie, dane n-wymiarowe)
 • charakter toku analiz – drążenie danych, modelowanie danych w celu maksymalizacji właściwości modeli predykcyjnych/klasyfikacyjnych, testowanie różnych scenariuszy wynikowych
 • w niektórych przypadkach cenę podbija w górę nietypowy charakter projektu np. wytworzenie algorytmu lub zapoznanie się z dokumentacją, publikacjami na temat najnowszych metod i rozwiązań
 • Merytoryczne przygotowanie klienta do współpracy

*Zawsze przygotowujemy projekty szyte na miarę i jeśli dojdziemy z klientem do zgodności to wykonywanie prac  jest zwykle tańsze niż początkowe koncepcje klienta.


 

Czas realizacji 


Projekty badawcze:

Czas w kontekście usług badawczych jest ustalany zawsze indywidualnie. Zależy on głównie od metodologii, ilości badanych, doboru obserwacji do próby oraz specyfiki badanej populacji. Zazwyczaj zaawanasowane projekty badawcze zakańczane sukcesem wykonujemy w czasie do 6 miesięcy.


Projekty statystyczne:

Czas zależy od gabarytów projektu, najczęściej realizujemy je od 2 do 5 dni (wyjątek stanowią zaawansowane projekty które czasem realizuje się nawet pół roku). Możemy wykonać projekt również w ciągu jednego dnia lub zrobić go jak najszybciej się da skupiając nasz zespół i koordynując elementy jego realizacji. Niemniej wiadomo, im wcześniej wiemy o projekcie tym lepiej.

Projekty proste, wystandaryzowane, na małych zbiorach analizujemy w ciągu kilku godzin


 Na cenę nie wpływa:


W projektach badawczych na cenę nie wpływa:

 • dziedzina nauki
 • typ klienta

W projektach statystycznych na cenę nie wpływa:

 • ilość badanych obserwacji (wyjątkami są duże wolumeny danych wyrażone w np. w milionach badanych obserwacji  i setkach kolumn lub specyficzne analizy które wymagają długiego czasu pracy komputera)
 • termin
 • typ klienta (student, doktorant, naukowiec, osoba niezwiązana z nauką, przedsiębiorca)

*Wszystko możemy stworzyć w języku angielskim


* Wykonujemy raporty z pełnym opisem według odpowiednich standardów edytorskich (APA7th i ISO), wizualizacją, obliczeniami oraz całym tokiem postępowania analitycznego lub dokumentacją


*Zapoznanie się z projektem i ocena badania zawsze jest DARMOWA


* Wszystkie niewiadome zawiłości tłumaczymy ze stoickim spokojem za DARMO