Ceny badań


Ceny usług badawczych są różne. Współpracujemy z wieloma  firmami,  instytucjami, badaczami oraz studentami, których wymagania i oczekiwania są bardzo różnorodne. Projekty są wyceniane indywidualnie, bo każdy jest niepowtarzalny. Na ich cenę zazwyczaj wpływa:


 • ilość i jakość badanych obserwacji
 • technologia używana w badaniu
 • długość tradycji testowania badanego uniwersum
 • czas i koszt przygotowania koncepcji, narzędzi, miar i metodologii

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie powiemy Ci +/- ile będzie kosztować Twój projekt badawczy.

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz


Ceny projektów statystycznych


Ceny usług statystycznych są różne*. Współpracujemy z wieloma ludźmi, firmami i instytucjami, których wymagania i oczekiwania są bardzo różnorodne. Projekty są wyceniane indywidualnie, bo każdy jest niepowtarzalny/specyficzny/wyjątkowy. Zazwyczaj na cenę zazwyczaj wpływa:


 • czas przetwarzania i przekształcania danych
 • ilość modeli statystycznych
 • ilość zmiennych
 • charakter toku analiz – drążenie danych, modelowanie danych w celu maksymalizacji właściwości modeli predykcyjnych/klasyfikacyjnych, testowanie różnych scenariuszy wynikowych
 • to czy mają być wykonane same obliczenia
 • opisywanie i interpretacja wyników wraz z wizualizacją w odpowiednim standardzie (APA/ ISO / Custom Standard)
 • W niektórych przypadkach cenę podbija w górę nietypowy charakter projektu np. wytworzenie algorytmu lub zapoznanie się z najnowszą metodą lub analizą statystyczną

*Często przygotowujemy projekty szyte na miarę i jeśli dojdziemy z klientem do zgodności to wykonywanie prac  jest zwykle tańsze niż początkowe koncepcje klienta.


 

Czas realizacji 


Projekty badawcze:

Czas w kontekście usług badawczych jest ustalany zawsze indywidualnie. Zależy on głównie od ilości badanych, doboru obserwacji do próby oraz specyfiki badanej populacji.


Projekty statystyczne:

 Czas zależy od gabarytów projektu, najczęściej realizujemy je od 2 do 5 dni (raczej nie trwa to dłużej). Możemy wykonać projekt również w ciągu jednego dnia lub zrobić go jak najszybciej się da skupiając nasz zespół i koordynując elementy jego realizacji. 


 Na cenę nie wpływa:


W projektach badawczych na cenę nie wpływa:

 • ilość analiz statystycznych podsumowujących wyniki
 • dziedzina nauki

W projektach statystycznych na cenę nie wpływa:

 • ilość badanych obserwacji (wyjątkami są duże wolumeny danych wyrażone w np. w milionach badanych obserwacji)
 • trudność metodologiczna badania
 • termin

*Wszystko możemy stworzyć w języku angielskim


* Wykonujemy raporty z pełnym opisem według odpowiednich standardów edytorskich (APA i ISO), wizualizacją, obliczeniami oraz całym tokiem postępowania analitycznego


*Zapoznanie się z projektem i ocena badania zawsze jest DARMOWA


* Wszystkie niewiadome zawiłości tłumaczymy ze stoickim spokojem za DARMO