Publikacje naukowe w których pierwszym autorem jest prezes spółki Metodolog.pl, mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz

 

Hryniewicz, K. (2018a) “Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty,” Handel Wewnętrzny, 6(1), pp. 223–234.

 

Hryniewicz, K. (2018b) ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ( ICTM ) International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Edited by J. Kowal et al. Wroclaw: University of Wrocław.

 

Hryniewicz, K. (2019) “Motivation and Action Control in a Saving Lifestyle,” WSB Journal of Business and Finance, 53(1). doi: 10.2478/WSBJBF-2019-0014.

 

Hryniewicz, K. A. and Borchet, J. (2019) “Reaching goals through different means: will and cognition in the action of people with low and high action control,” Current Issues in Personality Psychology. doi: 10.5114/cipp.2019.88298.

 

Hryniewicz, K., Badzmirowski, D. and Borchet, J. (2019) “The Role of Self-convergence Effect in Purchasing Process vs Brand Familiarity on Example of Energy Drink Category in Polish Consumers Conditions,” Marketing i Rynek, 1(6), pp. 15–23. doi: 10.33226/1231-7853.2019.6.2.

 

Profil na ResearchGate klik

Profil na Open Science Framework (OSF) klik

 

W recenzji:

Hryniewicz, K. (2019) „Udział efektu zbieżności z „Ja” w wyjaśnieniu wysokiej efektywności reklam wspólnotowych i niskiej efektywności reklam sprawczych”, Psychologia Ekonomiczna

 

W przygotowaniu:

Hryniewicz, K. A. (2019) Antecedents of the marketing effectiveness of agentic and communion ads: Congruity with observer and agent perspective

Hryniewicz, K. (2019) Antecedents of the marketing effectiveness of agentic and communion ads: Congruity with observer and agent perspectives, Open Science Framework. Open Science Framework. doi: 10.17605/OSF.IO/D5CXM.