Wykonujemy niezbędne analizy statystyczne do wymagań projektów magistreskich.


Prawdopodobnie Twój projekt  ma bardziej wymagającą metodologię badań i polega, również na bardziej zaawansowanej i formalnej weryfikacji statystycznej postawionych hipotez lub problemów badawczych.

Niekiedy analizy mają charakter eksploracyjny więc jesteśmy też gotowi na niestandardowe postępowanie przy użyciu formalnych lub mniej formalnych analiz statystycznych.

Co by nie było, wiemy jak pozbierać to wszystko w garść oraz pomóc Ci w przygotowaniu niezbędnych analiz i wniosków z nich płynących (w formie spełniającej odpowiednie standardy). 

Zapewniamy pomoc od początku do końca ( od omówienia hipotez/problemów badawczych  oraz analiz do akceptacji wszystkich materiałów ). Często również oferujemy pomoc przy części teoretycznej i dyskusji wyników.


Pomagamy w statystyce bardziej zaawansowanych projektach z zakresu:

  1. psychologii
  2. socjologii
  3. medycyny
  4. pielęgniarstwa
  5. ekonomii
  6. nauk o zdrowiu i życiu
  7. nauk o zachowaniu
  8. nauk technicznych

pomoc i analiza statystyczna do pracy magisterskiej i prac dyplomowych