Zrozumienie i komunikacja przy realizacji projektu analitycznego jest jego sukcesem.


Większość projektów analitycznych/statystycznych oraz metodologicznych to wysoce wystandaryzowana procedura. W większości nauk podejście do projektu i jego realizacja jest  podobna. Najważniejsze z perspektywy sukcesu projektu statystycznego jest umówienie celu analizy i zaplanowanie kolejnych kroków postępowania obliczeniowego. Opis procedury realizacji projektu w punktach:


1. Zapoznajemy się z tematem pracy, teorią lub problemem biznesowym i metodą (jeśli jej nie ma to wystarczy nam zwykły brief lub uzupełniony nasz autorski wywiad badawczy). Musimy po prostu zrozumieć problematykę projektu. Jest to jest podstawowa kwestia w kontekście pracy z usługodawcą, czyli z nami oraz sukcesem projektu analiz statystycznych i prac naukowych. 

*W szczególnych przypadkach nasi konsultanci doprowadzą projekt od początku do końca i zajmą się każdym etapem projektu w celu maksymalnego odciążenia klienta.


2. Zapoznajemy się ze zmiennymi, które potencjalnie odpowiadają na pytania badawcze/hipotezy/przewidywania/rozwiązują problem 


3. Rekomendujemy najlepsze rozwiązania widziane z perspektywy postępowania analitycznego (większość problemów zazwyczaj możemy przewidzieć już podczas zapoznawania się z projektem)


4. Wyceniamy projekt


5. Realizujemy projekt


6. Wysyłamy raport z obliczeniami statystycznymi oraz do tego dołączymy syntetyczny opis co wyszło i rekomendacje. Opcjonalnie możemy opisać wszystko od A do Z w standardzie APA (ta opcja cieszy się największa popularnością)


* przy każdym projekcie bierzemy pod uwagę późniejsze poprawki (zawsze przewidujemy dodatkowy czas pracy przy projekcie, aby dokonać  zmian lub dodatkowych analiz)


 Pracownicy w Metodolog.pl i nasi badacze są doświadczeni w wszystkich typach technik analizy danych. Nasze analizy są przeprowadzane przez profesjonalnych statystyków i osoby zajmujących się profesjonalnie analizą danych na poziomie akademickim.


Metodolog.pl dostarcza wszechstronnych usług, by zaspokoić wszystkie oczekiwania klientów oraz rozjaśnić, poprzez analizy i raportowanie, wszystkie zawiłości projektu. Nasze raporty są szczegółowe, pisane przejrzystym językiem (pomijający czasem statystyczny i nad wyraz naukowy żargon) oraz wyjaśniające wszystkie potrzeby i pytania dotyczące danych i wyników.


*Poufność i uczciwość – Nie udostępniamy żadnych informacji o naszych klientach, otrzymanych danych i wynikach osobom trzecim. Tym samym gwarantujemy, że raporty i sprawozdania są w 100% wolne od plagiatu i pisane dla klienta w oparciu o jego dane i wymagania. Nie znikamy po opłaceniu faktury.


 

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz

Pomoc statystyczna, analizy statystyczne, usługi naukowe w Metodolog