Analizy statystyczne do artykułów naukowych.

Metodolog ma bogate doświadczenie w wykonywaniu obliczeń do artykułów  z większości dziedzin nauki. Mamy swoje pewne preferencje, ponieważ w niektórych obszarach nauki mamy bogatsze doświadczenie i praktykę niż w innych.

Do najczęściej wykonywanych prac analitycznych w kontekście nauki należą obszary:

  • psychologii
  • medycyny
  • pedagogiki
  • stomatologii
  • weterynarii
  • socjologii
  • pielęgniarstwa
  • ekonomii
  • rolnictwa

W przypadku prac dotyczących artykułów zawsze staramy się aby nasze prace były ergonomiczne, zawierały niezbędne informacje na temat badanych zjawisk oraz były zapisane w odpowiednich standardach edytorskich. Ponad to zawsze sugerujemy bardzo dobre rozwiązania dla konkretnych problemów badawczych (nasze oczy widziały już wszystko). Zdecydowana ich większość ma podparcie teoretyczne i praktyczne w formie publikacji.

Zachęcamy do kontaktu.

Odpowiemy na pytania, wyjaśnimy zawiłości i ukierunkujemy w przypadku dylematów.

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz