Analizy statystyczne

Analizy Statystyczne w Nauce i Biznesie: Miło, Szybko i Profesjonalnie

Analizy Statystyczne

Analizy statystyczne są niewątpliwie jednym z najwspanialszych wynalazków do jakich dotarły postępy nauki. Matematyka i teorie prawdopodobieństwa (klasyczna i bayesowska) osiągnęły taki poziom zaawansowania w kontekście algorytmów liczących, że można odetchnąć ze spokojem (choć nie na długo) jeśli chodzi o rozwiązywanie aktualnych naukowych i technicznych. Osoby zajmujące się pracą naukowo-badawczą z pewnością korzystają i będą korzystać z dobrodziejstw modeli statystycznych i algorytmów. Analizy statystyczne pełnią też niesamowicie pożyteczną rolę w analizie zachowań konsumenckich. Dzięki statystyce w biznesie, firmy mogą ograniczać ryzyko przy podejmowanych decyzjach, kontrolować procesy produkcyjne oraz udoskonalać usługi.

Obszar biznesu jest coraz bardziej łasy na wykorzystywanie analiz statystycznych ze względu na ich pożyteczny charakter zwiększania przychodów i redukcji strat. Firmy i instytucje zbierają cały czas, coraz więcej informacji w bazach danych na temat: swoich klientów, przepływu informacji, pieniędzy, sprzedaży itd. Doprowadza to do sytuacji, że metodologie, analizy statystyczne i działy badawcze stają się niezbędnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Skutkuje to tym, że pogłębia się w nich rozwijanie oraz aplikacje nowych metod statystycznych, a także rozszerza się obszary ich zastosowań. Jest to niesamowicie korzystne z perspektywy rozwoju nauki, przedsiębiorczości i polepszania dobrobytu ludzi.

W Metodolog.pl dostarczamy analizy statystyczne i metody obliczeniowe z zakresu:

 • analiz statystycznych ryzyka
 • systemów doradczych i aplikacji doradczych
 • segmentacji demograficznej i psychograficznej klientów
 • budowania wskaźników syntetycznych i wskaźników zachowań
 • modelowania zjawisk konsumenckich
 • analiz zachowań klientów
 • analiz dotyczących statystycznego przetwarzania języka naturalnego
 • prognozowania i analiz zmian w czasie
 • analizy statystycznej efektywności marketingowej

Analizy Statystyczne w Nauce na Poziomie Akademickim (Studenci, Doktoranci, Pracownicy Naukowi)

Każdy student nauk empirycznych, większość doktorantów, a już na pewno każdy przedsiębiorca miał kontakt ze specjalistą od analizy statystycznej danych. Czy z powodu analizy statystycznej do pracy magisterskiej, doktorskiej lub do artykułu naukowego, czy to z powodu monitorowania statystyk sprzedaży, odejścia klientów lub analizy ryzyka. Każdy bez wątpienia miał do czynienia z analizami statystycznymi i statystyką w ogóle. W czasach coraz węższej specjalizacji nauki, statystycy i specjaliści od analizy danych różnią się swoją zadaniowością w rozwiązywaniu problemów naukowych. Niektórzy specjaliści pracują tylko w biostatystyce, inni wykonują tylko i wyłącznie statystyki dotyczące modelowania zmian w czasie i ekonometrii, inni za to pracują tylko i wyłącznie w ryzyku kredytowym, a jeszcze inni tylko i wyłącznie przetwarzają dane w eksperymentach psychologicznych o wyśrubowanych metodologiach. Specjalizację statystyków można by było wymieniać bez końca z tego względu, że obszarów analizy statystycznej danych jest cała masa. Ważne jest jednak to, że niezależnie od specjalizacji, każda osoba wykonująca analizy statystyczne wie kiedy praca jest dobrze zrobiona, a kiedy dojście do określonego wyniku ma deficyty i niejasności.

Specjalista od statystycznej analizy danych, a także metodolog wie co zrobić żeby jakość pracy była na odpowiednim poziomie. Niezależnie czy to jest statystyka medyczna, ryzyko kredytowe, czy dane psychologiczne. W Metodolog.pl staramy się dostarczyć konwencjonalne, a także nowe rozwiązania statystyczne dla naszych klientów.

W Metodolog.pl realizujemy doradztwo metodologiczne i prace statystyczne na poziomie akademickim w zakresie:

 • formułowaniu i testowania hipotez oraz teorii (w tym modelowanie metodą PLS i CB)
 • modelowania zjawisk wielopoziomowych (analizy efektów mieszanych)
 • modelowania równań strukturalnych PLS i CB
 • analizowania modeli regresyjnych
 • analiz wariancji (efektów stałych i losowych)
 • analiz przeżycia
 • analiz statystycznych mediacji, moderacji i moderowanych mediacji
 • projektowania eksperymentów, skal pomiarowych i testów
 • odpowiedzi na opinie recenzentów
 • przygotowania artykułu naukowego do publikacji w czasopiśmie naukowym

Potrzebujesz analiz statystycznych lub konsultacji ze specjalistą statystykiem z jakiejś dziedziny?

Projekty statystyczne w nauce i biznesie to poważne przedsięwzięcia od nich zależą przyszłe zarobki i reputacja badacza w środowisku naukowym. Nie oczekujemy, że podejmiesz z nami współpracę od razu. Wstrzemięźliwość i zimna ocena kompetencji  oraz kontaktu z firmą to kluczowe cechy dobrego wyboru specjalisty wykonującego analizy statystyczne, dlatego zachęcamy do niezobowiązujących i darmowych konsultacji. Kliknij by zobaczyć jak one u nas wyglądają KLIK

Kontakt z Metodolog.pl

Skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci w obliczeniach, przedyskutujemy wątpliwości i wstępnie ocenimy Twój projekt. Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu analiz statystycznych w interdyscyplinarnych kontekstach nauk empirycznych i w zdywersyfikowanych polach obszarów biznesu oraz rynku. Wykonujemy specjalistyczne obliczenia statystyczne do projektów z poziomu akademickiego oraz realizujemy większość prac związanych z wielowymiarową analizą klienta, sprzedaży produktu, prognozowaniem i ogólnie pojętego przetwarzania danych rynkowych.

Zachęcamy do kontaktu.

Analizy statystyczne mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz, 

Prezes spółki Metodolog.pl

tel: +48 798 30 95 31

@: Metodolog.pl@gmail.com

 

Bibliografia:

Nisbet, R., Miner, G., & Elder, J. F. (2009). Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. Amsterdam: Academic Press.

Elliott, A. C., & Woodward, W. A. (2007). Statistical Analysis Quick Reference Guidebook : With SPSS Examples. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc.

Helffer, B. (2002). Semiclassical Analysis, Witten Laplacians, And Statistical Mechanics. River Edge, NJ: World Scientific.

Everitt, B., & Pickles, A. (1999). Statistical Aspects Of The Design And Analysis Of Clinical Trials. London: Imperial College Press.

Nagata, O. (1997). [Examples of pitfalls in statistical analysis–5: Analysis of a multiple factor model]. Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology46(1), 42-48

Campitelli, G., Macbeth, G., Ospina, R., & Marmolejo-Ramos, F. (2017). Three Strategies for the Critical Use of Statistical Methods in Psychological Research. Educational And Psychological Measurement77(5), 881-895.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B, & Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 7 i 8 strony 183-228 oraz rozdział 11 strony 260-277.

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 

Analizy statystyczne

W Metodolog.pl dostarczamy rozwiązania związane z zaawansowaną analityką statystyczną, pomocą w analizach, algorytmami, metodologią, a także wykraczające ponad przeciętny poziom generowanie kodu (wykorzystujemy języki R, Fortran i Python). Nasze usługi związane z tematem analiz które pokrywają większość obszarów nauki (statystyczne testowanie hipotez i teorii), techniki (modelowanie i wizualizacja danych) oraz biznesu (uczenie maszyn i rozwiązania wspierające decyzje). Dzięki naszym opracowanym programom statystycznym które opierają się zwalidowane naukowo rozwiązania, jesteśmy w stanie dostarczać ogrom raportów statystycznych, wizualizacji i treści. Bardzo często nasi klienci otrzymują od nas więcej niż oczekiwał w niesamowitej jakości, czasie i budżecie. Analizy statystyczne w naszej firmie są tym, czego poszukuje większość klientów poszukujących wsparcia naukowego w badaniach, analizie i danych. Niezależnie, od tego czy nasi kliencie są studentami, doktorantami, profesorami, biznesmenami, wynalazcami, czy osobami szukającymi rozwiązań które poprawią im codzienne funkcjonowanie, to w nasze naukowe usługi i dbanie o sukces klienta oraz jego projektu, są dla nas ważne tak samo jak nasze własne projekty.

 

Czym się zajmuje statystyk?

Po pierwsze, statystyk w naszym zespole jest zorientowany na nawiązanie ciepłej (choć nie zawsze jest to możliwe) i profesjonalnej (to jest akurat nasz standard) relacji z klientem. Wierzymy, że niezmącona wymiana informacji pomiędzy ekspertem statystyki i drugą stroną jest kluczonym elementem który wpływa na tempo realizacji projektów i sukces projektu. Co więcej, statystyk w Metodolog.pl w kontekście złożonych projektów, nowych lub takich które polegają na odkrywaniu lub modernizacji znanych rozwiązań jest skupiony na szybkim i skutecznym uczeniu się nowych rzeczy np. zrozumieniu nowych metod statystycznych, algorytmów, logiki zmienności zjawisk i ich oceny. Statystyk zajmuje się ciągłym uczeniem się, myśleniem problemowym, i testowaniem tego w praktyce analitycznej. Można też powiedzieć, że dzisiejszy statystyk mający radzić sobie z współczesnymi wyzwaniami musi znać jakiś język programowania. Tym czym zajmuje się dziś statystyk i gwałtowność zmian jaka rządzi światem nauki i biznesu, wymusza na takiej osobie znajomość metod dostosowywania, automatyzacji, optymalizacji pracy komputerów i systemów informatycznych, a to wymaga umiejętności pisania w języku zrozumiałym dla maszyn.

 

Jak się liczy dane statystyczne?

Dane statystyczne liczy się na wiele sposobów. Niemniej, najważniejsza w liczeniu danych statystycznych jest jedna rzecz, są to wnioski. Wyciągnięcie pożądanych wniosków zawęża wykorzystanie analiz statystycznych do konkretnych danych i sposobów ich liczenia. Liczeniem danych statystycznych zajmują się dobre komputery, serwery lub pewnego rodzaju systemy rozproszone. Dzięki cyfryzacji i rozwojowi nauk o danych (ang. data science) pojawiły się niesamowite możliwości analizy danych statystycznych. W obliczu tego, trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Zazwyczaj metody liczenia danych statystycznych wyznacza się względem wniosków do wyciągnięcia. Ewentualnie jest to wyznaczane problemem do rozwiązania. Bogactwo możliwości jakie dają zaawansowane algorytmy statystyczne pozwalają w zasadzie przeliczyć każde dane i rozwiązań większość problemów naukowych i problemów życia codziennego. Osobom zainteresowanym chętnie odpowiemy na te pytania.

 

Na czym polega statystyka?

Statystyka polega na analizie danych masowych. Tak na prawdę można powiedzieć, że statystyka jest nauką dotyczącą analizy zmienności i identyfikacji jej źródeł. Podejścia statystyczne starają się wnioskować na temat populacji względem próbki. Niemniej, nie jest to jej uniwersalny cel. W badaniach naukowych statystyka polega na takim wykorzystaniu metod obliczeniowych, by potwierdzić lub zakwestionować losowość badanych zjawisk. W tym przypadku statystyka ma na celu weryfikacje prawdziwości rozumowania badacza i prawidłowości stosowanych przez niego metod badawczych. W przypadkach biznesowych lub technicznych statystyka ma na celu sterowanie procesami, pamiętaniem, rozpoznawaniem i klasyfikowaniem. Ogólnie można powiedzieć, że ma imitować inteligencję człowieka, czyli jest pewnego rodzaju sztucznie wymodelowaną inteligencją.

 

Jak wygląda współpraca w Metodolog.pl?

W zależności od skomplikowania projektów i ilości danych praca może wyglądać dwojako. Z jednej strony może przebiegać bardzo płynnie ze względu na wysoce wystandaryzowany proces analizy np. projektów badanych związanych z testowaniem narzędzi pomiarowych. Niemniej, najczęściej współpraca wymaga zawiązania relacji na dłuższy czas, ze względu na skomplikowanie problemu do rozwiązania. Ilość konsultacji, wielość rozwiązań, ilość statystycznych weryfikacji, poznawanie nowych metod, to wszystko składa się na tok współpracy między nami a klientami. Oba przewidywane typy współprac wymagają tego, aby przebiegała ona w przyjaznej, sympatycznej, a także pełnej zaufania atmosferze.

 

Jakie korzyści wynikają ze współpracy ze statystykiem?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ale możemy zadać inne, podobne pytanie: Dlaczego relacje z naszym mechanikiem samochodowym są tak ważne? Nasze relacje z innymi specjalistami (oczywiście musimy założyć, że mówimy o prawdziwych i szczerych ekspertach) są ważne, ponieważ możemy skorzystać z ich bogatego doświadczenia i historii projektów. Niemniej jednak ekspercka pomoc i nawiązany kontakt ze statystykiem metodologiem są ważne z dwóch konkretnych powodów:

1. Ogólnie rzecz biorąc, statystyk metodolog zna wiele metod pomiaru, metod zagnieżdżania danych, filozofii przyczynowo-skutkowych oraz metod eksperymentalnych w różnych układanych badawczych i strukturach danych (np. powtarzane pomiary i eksperymenty czynnikowe, dane tekstowe, macierzowe itp.). Warto zauważyć, że wcześniejsze spotkanie z ekspertem może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w kontekście badawczym. Wyraźnym przykładem jest pomiar zmiennej zależnej w eksperymentach psychologicznych. Czasami ta kluczowa zmienna jest mierzona jednym zachowaniem lub jednym elementem testowym. W konsekwencji może to prowadzić do stronniczych lub po prostu słabych wyników.

2. Utrzymywana relacja ze statystykiem metodologiem jest ważna, ponieważ zarówno specjalista, jak i klienci rozwijają się w swoich specjalizacjach. Taka sytuacja jest korzystna dla obu stron. Metodolog może wdrożyć nowo poznaną metodę statystyczną dla klientów, a ci drudzy mogą osiągnąć większy sukces w bardzo konkurencyjnej dziedzinie jaką jest nauka lub w dynamicznym kontekście biznesowym. Na przykład w 2015 roku pojawiła się krytyka modelu opóźnionego krzyżowo (ang. Cross Lagged Panel Model) w projektach eksperymentalnych z powtarzanymi pomiarami. Główne obawy tej krytyki dotyczyły stabilności wyników w czasie, która nie jest traktowana jako stały czynnik indywidualny (zgodnie z pojęciem stabilności wewnątrzjednostkowej i zróżnicowania interpersonalnego). W tym kontekście stare dane zyskują nowe życie, ponieważ od teraz mogą być analizowane jako efekt przeniesienia z wykorzystaniem techniki losowych interceptów (ang. rondom intercept cross-lagged models).

 

Jaką pomoc statystyczną oferuje Metodolog.pl?

Nasi klienci i przyjaciele mają się u nas bardzo dobrze, pomoc w analizach statystycznych jaką oferujemy jest bogata i raczej nieograniczona (przy optymalnym czasie i budżecie). Jeśli chcesz spędzić trochę czasu na czymś dobrym, po prostu dołącz do nas mailowo lub telefonicznie. Wykonujemy ekspertyzy w następujących tematach:

• Pisanie programów i kodów statystycznych w R/R Shiny, Fortran i Python.
• Wielopoziomowe modelowanie SEM w pakiecie lavaan oraz xxM
• Modele równań strukturalnych CB (modelowanie oparte na kowariancji) i PLS (modelowanie zorientowane na przewidywanie metodą częściowych najmniejszych kwadratów)
• Analizy konfirmacyjne, mediacyjne, moderacyjne i pochodne
• Modelowanie regresji wielopoziomowej (również przy różnych założeniach dystrybucyjnych)
• Wizualizacje danych w pięknym stylu
• Automatyzacja analiz i raportowania
• Instalacja uczenia maszynowego i silników algorytmicznych w internecie lub maszynach
• I różne analizy statystyczne zorientowane na śledzenie zmian w czasie (np. modele szeregów czasowych), analizę zmian w powtarzanych pomiarach i wnioskowanie ze złożonych projektów eksperymentów czynnikowych (w ramach, między efektami i ich interakcjami)
• Projektowanie badań ilościowych, eksperymentalnych, budowanie narzędzi psychometycznych, pomiarowych, skal i miarek
• I wiele innych, bo ciągle się uczymy i wciąż jesteśmy wygłodniali nowej wiedzy