Analizy statystyczne

Analizy statystyczne

Analizy statystyczne

Analizy statystyczne są niewątpliwie jednym z najwspanialszych wynalazków do jakich doszła nauka. Matematyka i teorie prawdopodobieństwa (klasyczna i bayesowska) osiągnęły taki poziom zaawansowania, w kontekście algorytmów liczących, że można odetchnąć ze spokojem jeśli chodzi o rozwiązywanie aktualnych oraz przyszłych problemów naukowych i technicznych.Pomoc statystyczna, analizy statystyczne, usługi naukowe w Metodolog Analizy statystyczne robią niesamowicie pożyteczną pracę w biznesie. Dzięki statystyce w biznesie, firmy mogą ograniczać ryzyko przy podejmowanych decyzjach, kontrolować procesy produkcyjne oraz udoskonalać usługi. Obszar biznesu jest coraz bardziej łasy na wykorzystywanie analiz statystycznych ze względu na ich pożyteczny charakter. Firmy i instytucje zbierają cały czas, coraz więcej informacji w bazach danych na temat: swoich klientów, przepływu informacji, pieniędzy, sprzedaży itd. Doprowadza to do sytuacji, że metodologie, analizy statystyczne i działy badawcze stają się niezbędnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Skutkuje to tym, że pogłębia się rozwijanie nowych metod statystycznych oraz ich specjalizacja. Jest to niesamowicie korzystne z perspektywy rozwoju nauki i polepszania dobrobytu ludzi.

Analizy statystyczne

Każdy student nauk empirycznych, większość doktorantów, a już na pewno każdy przedsiębiorca miał kontakt ze specjalistą od analizy statystycznej danych. Czy z powodu analizy statystycznej do pracy magisterskiej lub doktorskiej, czy to z powodu monitorowania statystyk sprzedaży. Każdy bez wątpienia miał do czynienia z analizami statystycznymi i statystyką w ogóle. W czasach coraz węższej specjalizacji statystycy i specjaliści od analizy danych różnią się. Niektórzy specjaliści pracują tylko w biostatystyce i wykonują tylko i wyłącznie statystyki medyczne, inni za to pracują tylko i wyłącznie w ryzyku kredytowym, a jeszcze inni tylko i wyłącznie przetwarzają dane w psychologii. Specjalizację statystyków można by było wymieniać bez końca z tego względu, że obszarów analizy statystycznej danych jest cała masa. Ważne jest jednak to, że niezależnie od specjalizacji, każda osoba wykonująca analizy statystyczne wie kiedy robota jest dobrze zrobiona, a kiedy wyniki mają deficyty. Specjalista od statystycznej analizy danych wie co zrobić żeby jakość pracy była na odpowiednim poziomie. Niezależnie czy to jest statystyka medyczna, ryzyko kredytowe, czy badania w psychologii.

Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą statystykiem z jakiejś dziedziny?

Projekty statystyczne w nauce i biznesie to poważne przedsięwzięcia. Nie oczekujemy, że podejmiesz z nami współpracę od razu. Wstrzemięźliwość i zimna ocena kompetencji  oraz kontaktu z firmą to kluczowe cechy dobrego wyboru zespołu wykonującego analizy statystyczne. Zachęcamy do niezobowiązujących konsultacji z naszym działem obsługi klienta, który tworzą osoby będące specjalistami w różnych dziedzinach wiedzy i biznesu.analizy statystyczne

Skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci w obliczeniach, przedyskutujemy wątpliwości i wstępnie ocenimy projekt. Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu analiz statystycznych w interdyscyplinarnych kontekstach nauk empirycznych i w zdywersyfikowanych polach obszarów biznesu oraz rynku. Wykonujemy specjalistyczne obliczenia statystyczne do projektów z poziomu akademickiego (w tym modelowanie równań strukturalnych SEM-CS  i SEM-PLS) oraz realizujemy większość prac związanych z wielowymiarową analizą klienta, sprzedaży produktu, prognozowaniem i ogólnie pojętego przetwarzania danych rynkowych.

Zachęcamy do kontaktu.

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz

 

Bibliografia:

Nisbet, R., Miner, G., & Elder, J. F. (2009). Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. Amsterdam: Academic Press.

Elliott, A. C., & Woodward, W. A. (2007). Statistical Analysis Quick Reference Guidebook : With SPSS Examples. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc.

Helffer, B. (2002). Semiclassical Analysis, Witten Laplacians, And Statistical Mechanics. River Edge, NJ: World Scientific.

Everitt, B., & Pickles, A. (1999). Statistical Aspects Of The Design And Analysis Of Clinical Trials. London: Imperial College Press.

Nagata, O. (1997). [Examples of pitfalls in statistical analysis–5: Analysis of a multiple factor model]. Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology46(1), 42-48

Campitelli, G., Macbeth, G., Ospina, R., & Marmolejo-Ramos, F. (2017). Three Strategies for the Critical Use of Statistical Methods in Psychological Research. Educational And Psychological Measurement77(5), 881-895.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B, & Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 7 i 8 strony 183-228 oraz rozdział 11 strony 260-277.

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.