Analizy statystyczne

Analizy Statystyczne w Nauce i Biznesie: Miło, Szybko i Profesjonalnie

Analizy Statystyczne w Nauce i Biznesie

Analizy Statystyczne w Biznesie

Analizy statystyczne są niewątpliwie jednym z najwspanialszych wynalazków do jakich dotarły postępy nauki. Matematyka i teorie prawdopodobieństwa (klasyczna i bayesowska) osiągnęły taki poziom zaawansowania w kontekście algorytmów liczących, że można odetchnąć ze spokojem (choć nie na długo) jeśli chodzi o rozwiązywanie aktualnych naukowych i technicznych. Osoby zajmujące się pracą naukowo-badawczą z pewnością korzystają i będą korzystać z dobrodziejstw modeli statystycznych i algorytmów. Analizy statystyczne pełnią też niesamowicie pożyteczną rolę w analizie zachowań konsumenckich. Dzięki statystyce w biznesie, firmy mogą ograniczać ryzyko przy podejmowanych decyzjach, kontrolować procesy produkcyjne oraz udoskonalać usługi.

Obszar biznesu jest coraz bardziej łasy na wykorzystywanie analiz statystycznych ze względu na ich pożyteczny charakter zwiększania przychodów i redukcji strat. Firmy i instytucje zbierają cały czas, coraz więcej informacji w bazach danych na temat: swoich klientów, przepływu informacji, pieniędzy, sprzedaży itd. Doprowadza to do sytuacji, że metodologie, analizy statystyczne i działy badawcze stają się niezbędnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Skutkuje to tym, że pogłębia się w nich rozwijanie oraz aplikacje nowych metod statystycznych, a także rozszerza się obszary ich zastosowań. Jest to niesamowicie korzystne z perspektywy rozwoju nauki, przedsiębiorczości i polepszania dobrobytu ludzi.

W Metodolog.pl dostarczamy analizy statystyczne i metody obliczeniowe z zakresu:

 • analiz statystycznych ryzyka
 • systemów doradczych i aplikacji doradczych
 • segmentacji demograficznej i psychograficznej klientów
 • budowania wskaźników syntetycznych i wskaźników zachowań
 • modelowania zjawisk konsumenckich
 • analiz zachowań klientów
 • analiz dotyczących statystycznego przetwarzania języka naturalnego
 • prognozowania i analiz zmian w czasie
 • analizy statystycznej efektywności marketingowej

Analizy Statystyczne w Nauce na Poziomie Akademickim (Studenci, Doktoranci, Pracownicy Naukowi)

Każdy student nauk empirycznych, większość doktorantów, a już na pewno każdy przedsiębiorca miał kontakt ze specjalistą od analizy statystycznej danych. Czy z powodu analizy statystycznej do pracy magisterskiej, doktorskiej lub do artykułu naukowego, czy to z powodu monitorowania statystyk sprzedaży, odejścia klientów lub analizy ryzyka. Każdy bez wątpienia miał do czynienia z analizami statystycznymi i statystyką w ogóle. W czasach coraz węższej specjalizacji nauki, statystycy i specjaliści od analizy danych różnią się swoją zadaniowością w rozwiązywaniu problemów naukowych. Niektórzy specjaliści pracują tylko w biostatystyce, inni wykonują tylko i wyłącznie statystyki dotyczące modelowania zmian w czasie i ekonometrii, inni za to pracują tylko i wyłącznie w ryzyku kredytowym, a jeszcze inni tylko i wyłącznie przetwarzają dane w eksperymentach psychologicznych o wyśrubowanych metodologiach. Specjalizację statystyków można by było wymieniać bez końca z tego względu, że obszarów analizy statystycznej danych jest cała masa. Ważne jest jednak to, że niezależnie od specjalizacji, każda osoba wykonująca analizy statystyczne wie kiedy praca jest dobrze zrobiona, a kiedy dojście do określonego wyniku ma deficyty i niejasności.

Specjalista od statystycznej analizy danych, a także metodolog wie co zrobić żeby jakość pracy była na odpowiednim poziomie. Niezależnie czy to jest statystyka medyczna, ryzyko kredytowe, czy dane psychologiczne. W Metodolog.pl staramy się dostarczyć konwencjonalne, a także nowe rozwiązania statystyczne dla naszych klientów.

W Metodolog.pl realizujemy doradztwo metodologiczne i prace statystyczne na poziomie akademickim w zakresie:

 • formułowaniu i testowania hipotez oraz teorii (w tym modelowanie metodą PLS i CB)
 • modelowania zjawisk wielopoziomowych (analizy efektów mieszanych)
 • modelowania równań strukturalnych PLS i CB
 • analizowania modeli regresyjnych
 • analiz wariancji (efektów stałych i losowych)
 • analiz przeżycia
 • analiz statystycznych mediacji, moderacji i moderowanych mediacji
 • projektowania eksperymentów, skal pomiarowych i testów
 • odpowiedzi na opinie recenzentów
 • przygotowania artykułu naukowego do publikacji w czasopiśmie naukowym

Potrzebujesz analiz statystycznych lub konsultacji ze specjalistą statystykiem z jakiejś dziedziny?

Projekty statystyczne w nauce i biznesie to poważne przedsięwzięcia od nich zależą przyszłe zarobki i reputacja badacza w środowisku naukowym. Nie oczekujemy, że podejmiesz z nami współpracę od razu. Wstrzemięźliwość i zimna ocena kompetencji  oraz kontaktu z firmą to kluczowe cechy dobrego wyboru specjalisty wykonującego analizy statystyczne, dlatego zachęcamy do niezobowiązujących i darmowych konsultacji. Kliknij by zobaczyć jak one u nas wyglądają KLIK

Kontakt z Metodolog.pl

Skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci w obliczeniach, przedyskutujemy wątpliwości i wstępnie ocenimy Twój projekt. Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu analiz statystycznych w interdyscyplinarnych kontekstach nauk empirycznych i w zdywersyfikowanych polach obszarów biznesu oraz rynku. Wykonujemy specjalistyczne obliczenia statystyczne do projektów z poziomu akademickiego oraz realizujemy większość prac związanych z wielowymiarową analizą klienta, sprzedaży produktu, prognozowaniem i ogólnie pojętego przetwarzania danych rynkowych.

Zachęcamy do kontaktu.

Analizy statystyczne mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz, 

Prezes spółki Metodolog.pl

tel: +48 798 30 95 31

@: Metodolog.pl@gmail.com

 

Bibliografia:

Nisbet, R., Miner, G., & Elder, J. F. (2009). Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. Amsterdam: Academic Press.

Elliott, A. C., & Woodward, W. A. (2007). Statistical Analysis Quick Reference Guidebook : With SPSS Examples. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc.

Helffer, B. (2002). Semiclassical Analysis, Witten Laplacians, And Statistical Mechanics. River Edge, NJ: World Scientific.

Everitt, B., & Pickles, A. (1999). Statistical Aspects Of The Design And Analysis Of Clinical Trials. London: Imperial College Press.

Nagata, O. (1997). [Examples of pitfalls in statistical analysis–5: Analysis of a multiple factor model]. Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology46(1), 42-48

Campitelli, G., Macbeth, G., Ospina, R., & Marmolejo-Ramos, F. (2017). Three Strategies for the Critical Use of Statistical Methods in Psychological Research. Educational And Psychological Measurement77(5), 881-895.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B, & Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 7 i 8 strony 183-228 oraz rozdział 11 strony 260-277.

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.