Pomoc statystyczna, analizy statystyczne, usługi naukowe w Metodolog

Jeśli już tu wszedłeś to znaczy, że chcesz zaufać specjalistom w dziedzinie analizy danych. Nasza szeroka wiedza i długa praktyka może wesprzeć Cię w następujących etapach 


1. postawieniu hipotez poprzez wykonanie analiz eksploracyjnych (otwarcie okna na dane i wstępne rozeznanie w badanym uniwersum)


2. testowania postawionych przewidywań najbardziej dostosowanymi metodami weryfikacji statystycznej lub najbardziej pożądanymi z perspektywy opisu badanego zjawiska


3. wykorzystania najefektywniejszych modeli wyjaśniających (analizy mediacji, moderacji, analizy ścieżkowe, analizy konfirmacyjne, wymodelowane równania strukturalne, uogólnione modele liniowe )


4. omówienie wyników i ich krytyka


5. odparciu lub dostosowaniu się do uwag i sugestii osób odpowiedzialnych za akceptację wyników


6. czerpaniu radości z uzyskanych wyników i ukończeniu pracy badawczej


Spokojnie możesz nam zaufać.


Jesteśmy specjalistami wysokiej klasy od metodologii badań, nauk o zachowaniu , statystycznej analizy danych i matematyki. Tworzone przez nas analizy statystyczne i rozwiązania do prac doktorskich są unikalne. Pomagamy od początku do końca (od omówienia hipotez/problemów badawczych  oraz analiz do akceptacji wszystkich materiałów). W swojej codziennej pracy wykorzystujemy metody statystyki klasycznej, Bayesowskiej oraz analiz nowej generacji:

 • modele wielozmiennowe regresji liniowej i logistycznej
 • modele drzew decyzyjnych
 • metody eksploracji danych (PCA, analizy skupień, analizy korespondencji, skalowania wielowymiarowego)
 • wykorzystujemy metody weryfikacji hipotez za pomocą współczynników Bayesa
 • modelujemy równania strukturalne metodą SEM-PLS oraz SEM-CB
 • wykonujemy modele sieci społecznych SNA
 • meta-analizy
 • przetwarzamy w ilościowy sposób obraz za pomocą pakietów w Orange.biolab
 • wykonujemy analizy modeli mieszanych (efektów stałych i losowych)
 • analizy zmiennych latentnych (również za pomocą SEM-PLS-CB)
 • analizy skupień w modelach równań strukturalnych (również za pomocą SEM-PLS-CB)
 • analizy mediacyjne (również za pomocą SEM-PLS-CB)
 • analizy moderacyjne (również za pomocą SEM-PLS-CB)
 • analizy moderowanych mediacji (również za pomocą SEM-PLS-CB)
 • a także wiele innych metod wraz ze sposobami wizualizacji ich wyników

Pomagamy w projektach z zakresu:


 1. nauk przyrodniczych
 2. nauk o zdrowiu i życiu
 3. nauk o zachowaniu
 4. nauk technicznych
 5. nauk interdyscyplinarnych

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz