Współpraca z firmą statystyczną
Współpraca z firmą statystyczną

Statystyka jako technika i sztuka pełni służebną rolę w stosunku do dziedzi­ny, której problemy ma rozwiązywać. – Współpraca z firmą statystyczną Współpraca z firmą statystyczną- Podstawą badań jest hipoteza badawcza, czyli dowolne przypuszczenie odnośnie do relacji między elementami czy wła­ściwościami badanych elementów sformułowane w terminach określonej dzie­dziny wiedzy czy dyscypliny naukowej. Ale jeśli badacz planuje przeprowadzenie […]

Read more
Statystyczna analiza danych w Metodolog.pl
statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych w Metodolog.pl to doskonałe rozwiązanie dla naukowców i firm. W momencie kiedy spływają dane z badań lub dane zapisujące się w bazach to sprawa statystycznej analizy danych staje się coraz wyraźniejsza. Warto zastanowić się w tym czasie nad wyborem odpowiedniej firmy statystycznej wykonującej obliczenia i analizy. Oferta Metodolog.pl jest niezwykle bogata w […]

Read more
Efekt sufitu i efekt podłogi w badaniach eksperymentalnych Metodolog.pl

Efekt sufitowy i efekt podłogi – efekty błędnych manipulacji eksperymentalnych.   W badaniach eksperymentalnych możemy mieć czasem do czynienia z dwoma rodzajami błędów związanych ze słabą metodologią badania. Tymi dwoma błędami są efekt podłogi i efekt sufitowy. Efekt sufitowy: Przyjmijmy, że mamy eksperyment mający na celu przetestowanie następującej hipotezy H1 – Płeć osoby oceniającej reklamę […]

Read more
Założenia analizy regresji liniowej i statystyki diagnostyczne
Założenia analizy regresji liniowej

Założenia analizy regresji liniowej – By wykonać analizę regresji niezbędne staje się testowanie, czy dane mają wiele właściwości. Poniżej wymieniamy najważniejsze założenia: Założenia analizy regresji liniowej – Klasyczny model analizy regresji wymagał, by zmienne niezależne i zależne były ilościowe i miały rozkład normalny. Założenie o ilościowym poziomie pomiaru zmiennych podważa się od dosyć dawna, wskazując, […]

Read more
Modelowanie równań strukturalnych (z ang. Structural Equation Modeling, w skrócie SEM): Co to jest, co ma wspólnego z muzyką hippie i dlaczego SEM zjada ciastka by pozbyć się błędu pomiaru?
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Czy chciałbyś otrzymać statystyczne narzędzie, które jest potężne, łatwe w nauce, pozwala na modelowanie skomplikowanych struktur danych, łączy w sobie analizę wariancji, test t, regresję wielokrotną i jeszcze wiele innych?  Proszę bardzo! Kursy statystyki w psychologii często dziś oferują zajęcia z modelowania równań strukturalnych, statystyczne narzędzie które pozwala na wyjście poza klasyczne analizy poprzez łączenie […]

Read more
Analizy statystyczne i badania dla pedagogów. Metodolog.pl
słownik z pojęciami statystycznymi

Badania i analizy statystyczne w naukowym kontekście pedagogicznym. Oferta Metodolog.pl Bardzo nam miło współpracować z pedagogami naukowcami i praktykami w kwestii analiz statystycznych i metodologii badań. Rosnące zapotrzebowanie wśród pedagogów na podejmowanie odpowiednich decyzji dzięki badaniom i analizom danych zachęca nas do napisania szerszej oferty naszych usług. Nasza wieloletnia praktyka w współpracy z ludźmi zajmującymi […]

Read more
Rynkowa analiza koszykowa – Metoda Assosiation i algorytm a priori w kontekście statystycznej analizy klienta
Analiza koszykowa apriori analiza zachowań zakupowych klienta

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Rynkowa analiza koszykowa: rozpoznawanie produktów i treści, które dobrze ze sobą współgrają   Analiza koligacji i dziedzina reguł asocjacyjnych obejmuje rozległy zestaw technik analitycznych mających na celu odkrywanie związków i stosunków pomiędzy konkretnymi obiektami: mogą być nimi odwiedzający twoją stronę internetową (klienci albo goście), produkty w twoim […]

Read more
Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu

Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu Jedną z najpopularniejszych statystyk służących do weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji rzędu pierwszego składników zakłócających w modelach statycznych jest statystka Durbina-Watsona. W statystyce tej są możliwe dwa układy hipotez. Jeżeli korelacja reszt w próbie jest dodatnia to: H0 : ρ1 = 0 HA : ρ1 > 0 […]

Read more
Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu
problemy klasyfikacyjne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu   Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu jest algorytmem klasyfikującym opartym na bayesowskich twierdzeniach, i może zostać wykorzystany zarówno do eksploracyjnego jak i predykcyjnego modelingu. Słowo „naiwny” w nazwie Naiwny Bayes wywodzi się z faktu, że algorytm stosuje techniki bayesowskie, ale nie bierze pod uwagę […]

Read more
Składnik losowy – biały szum
Biostatystyka analiza statystyczna danych medycznych

  Składnik losowy i diagnostyka modelu ekonometrycznego. Kształtowanie się składnika losowego w modelu ekonometrycznym, jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat tego, czy model został zbudowany prawidłowo. Jego wartość to różnica pomiędzy wartością empiryczną w danym okresie, a oszacowaną wartością teoretyczną dla wartości zmiennych objaśniających w danym okresie (bądź wcześniejszych, w przypadku szeregów ze […]

Read more