Znaczenie replikacji w badaniach naukowych.
analiza statystyczna metodolog

Znaczenie replikacji w dowodzeniu prawdy naukowej. Każdy, nawet najmniejszy akt eksperymentowania musi zostać sprawdzony pod kątem rzetelności. Badanie, zanim zostanie zaakceptowane i zatwierdzone, musi zostać poddane powtórnym pomiarom. Badania przeprowadzone w danym czasie i miejscu, mogą okazać się nie prawdziwe w innym czasie i miejscu. Dodatkowo, zmiana zespołu badawczego czy osób poddawanych badaniu również może […]

Read more