Metodologia Data Minig – Crisp DM. Struktura procesu.
pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

Co to jest data mining? Ogromne ilości danych są generowane każdego dnia przez urządzenia, strony internetowe, instytucje państwowe, firmy/przedsiębiorstwa oraz badania naukowe. Dane te posiadają wiele odpowiedzi na pojawiające się problemy spotykające wyżej wymienione przedsięwzięcia. Jak można użytecznie wyciągać informacje i wiedzę z takich ogromnych zbiorów danych? Tak zwany data mining/big data to ogromny biznes. […]

Read more
CRISP-DM etap szósty – wdrażanie – plan wdrożenia

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap szósty – wdrażanie  Plan wdrożenia  Zadanie To zadanie bierze pod uwagę ocenę wyników i determinuje strategię wdrożenia. Jeżeli generalna procedura została zidentyfikowana do stworzenia istotnego modelu, wtedy ta procedura jest tutaj udokumentowana w celu późniejszego wdrożenia. Nasze doświadczenie z praktyki mówi nam, że warto rozważyć […]

Read more
CRISP-DM etap piąty – ewaluacja czyli ocenianie wyników
analiza statystyczna wyników badań

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap piąty – ewaluacja Ocenianie wyników  Zadanie Poprzednie kroki oceny traktowały o takich czynnikach jak precyzyjność i uniwersalność modelu. Ten krok ocenia stopień w jakim model wypełnia cele biznesowe i poszukuje przesłanek czy istnieje jakiś biznesowy powód dla którego ten model jest niedostateczny. Inną możliwością jest […]

Read more
CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie i wybór techniki modelowania
czerwony alarm pogotowie statystyczne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie  Wybór techniki modelowania  Zadanie Pierwszą kwestią w modelowaniu jest wybór techniki, która zostanie zastosowana. Chociaż mogłeś już wybrać narzędzie podczas fazy Zrozumienia Biznesu, to zadanie odnosi się do specyficznej techniki modelingu np. drzewko decyzyjne budowane z C5.0 albo sieć neuronowa produkcji ze […]

Read more
CRISP-DM etap trzeci – preparowanie danych – Wybór danych
analiza statystyczna ankiet

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data minig  etap trzeci – preparowanie danych  Wybór danych  Zadanie Decyzja, które dane zostaną użyte do analizy. Kryteria zawierają trafność względem celów eksploracji danych, jakości i technicznych ograniczeń takich jak limity objętości danych albo typów danych. Zauważmy, że selekcja danych obejmuje także selekcję atrybutów (kolumn) tak samo […]

Read more
Zaawansowana metoda Data Mining Crisp DM.
analiza statystyczna metodolog

Co to jest metoda CRISP-Data Mining?  CRISP-Data Minig to skrót od międzybranżowy proces statystycznej eksploracji danych (cross-industry proces for data mining). Metoda CRISP-Data Minig zapewnia ustrukturyzowane podejście to planowania projektu eksploracji danych. Jest to rozrosła i sprawdzona w boju metoda. Nie mamy do niej żadnych praw własnościowych. Nie stworzyliśmy jej. Jesteśmy jednak heroldami wieści o […]

Read more