Logika i sens tworzenia wskaźnika
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Tworzenie Dokonując pomiaru jakiejś cechy, z reguły nie bazujemy na pojedynczej obserwacji wskaźnika . Po pierwsze, posługiwanie się pojedynczym pomiarem nie jest zwykle zbyt precyzyjne, gdyż w momencie odpowiedzi na dane pytanie coś mogło rozproszyć uczestnika badania i zebrana informacja nie byłaby rzetelna. Po drugie trudno jest ująć istotę zjawiska w jednym pytaniu (tak jak […]

Read more