Problemy a metody naukowe
Problemy a metody naukowe

Problemy a metody naukowe Problemy a metody naukowe – Punktem wyjścia do poznania naukowego są problemy naukowe, oczy­wiście, problemy trafne^prawdziwe. Na nic bowiem praca badawcza, jeśli problemy są fałszywe. A mniej lub więcej wątpliwa jest wartość tej pracy, jeśli jej problem jest niewystarczająco przystosowany do obiektywnego stanu wiedzy naukowej w danym zakresie. Z tego punktu […]

Read more