Konfirmacyjna analiza czynnikowa i moderowana analiza mediacji przy wykorzystaniu analizy modelowania równań strukturalnych Metodolog.pl
analiza statystyczna w nauce

W poniższym raporcie starano się odzwierciedlić strukturę czynnikową uzyskaną w badaniach Adele Adkinson nad umiejętnościami finasowymi obywateli Wielkiej Brytanii (Atkinson i inni, 2006). *Wykorzystanie analizy równań strukturalnych w praktyce naukowej jako rozwiązanie do konfirmacji struktury czynnikowej mierzonych cech latentnych i testowania układu ścieżkowego mediacji i mediacji w podzbiorach moderatora. Analiza moderowanej mediacji. Kolejnym aspektem dowodzenia właściwości […]

Read more
Wprowadzenie do analizy równań strukturalnych / SEM / Analizy ścieżek / Konfirmacyjnej analizy czynnikowej / CFA
pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

  Analiza modelowania równań strukturalnych ma na celu analizę kształtu i siły zależności mających charakter funkcji liniowych pomiędzy zmierzonymi zjawiskami. Podstawowym przykładem modelu strukturalnego jest model regresji liniowej, który wyjaśnia wpływ zmiennej niezależnej na ilościową zmienną zależną. Sytuacją wyjściową by modelować strukturę równań liniowych powinna być teoria dotycząca badanego zjawiska. To właśnie ona wskazuje na […]

Read more