Zasady sporządzania raportu z badań psychologicznych
analiza statystyczna do pracy doktorskiej doktoratu rozprawy

Zasady sporządzania raportu z badań psychologicznych Realizując wymóg intersubiektywności, badacze po zakończeniu badania empirycznego sporządzają z niego raport. Po zakończeniu badań empirycznych, które zostały przeprowadzone zgodnie  zasadami metodologicznymi i które przebiegały według etapów badania naukowego, psycholog chce i powinien podzielić się uzyskanymi wynikami (wraz – go chcemy wyraźnie podkreślić – z ich psychologiczną interpretacją) ze […]

Read more