Obiecujące przekształcenie Box Coxa Metodolog.pl
analiza statystyczna w nauce

Kiedy dane nie mają rozkładu normalnego powoduje to trudność i zrezygnowanie ze standardowych form analiz i użycie alternatywnych metod estymacji wyników, które są odpowiednie dla wyników bez rozkładu normalnego. Normalny rozkład danych jest potrzebny by używać szerokiej gamy narzędzi i testów statystycznych takich jak: – analizy testów t – analiz wariancji – analiz korelacji Czy […]

Read more