Czym jest testowanie hipotezy? Podstawy metodologii badań naukowych
analiza statystyczna w nauce

Czym jest testowanie hipotezy?   Statystyczna hipoteza jest założeniem o parametrze populacji. To założenie może się okazać prawdziwe lub nie. Testowanie hipotezy odnosi się do formalnych procedur używanych przez statystyków by przyjąć albo odrzucić hipotezę statystyczną. Hipotezy statystyczne   Najlepszym sposobem aby ustalić czy hipoteza statystyczna jest prawdziwa, byłoby przebadanie całej populacji. Jako, że jednak […]

Read more