Ostatnie wpisy na blogu

Na blogu poruszamy kwestie związane ze statystycznymi analizami w nauce, metodami obliczeń, nowinkami metodologicznymi oraz poradami.

Zobacz o czym piszemy
Główne składniki metody naukowej

Główne składniki metody naukowej Główne składniki metody naukowej  – Praca naukowa, jak każda praca, składa się z szeregu następujących po sobie czynności. Chodzi o to, aby każda czynność z osobna była na-leżycie przystosowana do celu, tj. do rozwiązywania danych problemów, czyli do poznania prawdy, oraz aby ich układ był jak. najbardziej traf-ny, nie zmuszał więc […]

Read more
Metoda naukowa

Metoda naukowa Metoda naukowa  – Pospolite wśród naukowców jest przekonanie, że „nauka to metoda”, czyli że podstawową cechą znamienną nauki jest metoda. Stąd wynika przekonanie dalsze, że kto chce przystąpić do pracy naukowej, ten musi zdobyć wiadomości i czynnie zapoznać się z metodą naukową, dla niej właściwą. Musi zdobyć umiejętność posługiwania się nią. W znaczeniu […]

Read more
Zasady oceny prac magisterskich

Zasady oceny prac magisterskich Zasady oceny prac magisterskich podane są ramowo lub mieszczą się domyślnie w celu tych prac oraz w ogólnych zasadach oceny prac naukowych. Tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę na niektóre konsekwencje. Ze względu na ćwiczebny charakter prac magisterskich profesor, ich recenzent, powinien oceniać w pierwszym rzędzie nie tyle wartość tematu, uzasadnienie problemu […]

Read more
Ilość przetworzonych baz danych
Ilość zadowolonych klientów
Ilość wypitych kaw
O Metodolog.pl

Poznanie praw rządzących naturą daje panowanie nad nią. Identyfikacja przyczyn występowania zjawisk i ich przewidywanie jest sukcesem naukowym i biznesowym. Dlatego właśnie poznanie zmienności występowania pewnych zjawisk, która zależy od zmienności występowania innych jest władzą umożliwiającą kontrolę nad wybranym obszarem natury, życia społecznego i gospodarki.

Naszym celem jest opanowanie danych i wyciśnięcie z nich wielu sensownych informacji i dostarczenie takiego „działa sztuki” w przejrzystej i ludzkiej formie naszemu klientowi.

Celem nadrzędnym jest dostarczenie rozwiązań statystycznych zrozumiałych dla ludzi nauki oraz ludzi robiących badania do podwyższenia swojej wartości i konkurencyjności na rynku.

Dostarczamy doradztwo, rozwiązania i analizy statystyczne oraz raporty w formie zrozumiałej dla każdego.

Nie rozmawiamy równoważnikami zdań.

Kontakt z Metodolog.pl

Nasi specjaliści służą wsparciem informacyjnym - związanym z zagadnieniami statystycznymi i metodologicznymi - prawie przez cały czas.

Adres
Władysława Łokietka 36 Sopot. Polska
Obsługa klienta
E-mail: Metodolog.pl@gmail.com Phone:798 30 95 31