Ostatnie wpisy na blogu

Na blogu poruszamy kwestie związane ze statystycznymi analizami w nauce, metodami obliczeń, nowinkami metodologicznymi oraz poradami.

Zobacz o czym piszemy
Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk

Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk . Co prawda, za hipotezy w danych problemach uważa się zazwyczaj przypuszczenia dotyczące związków zależności przyczynowej danego zjawiska, bądź jego składnika, od zjawiska innych, czyli przypuszczenia od-noszące się do jego „mechanizmu”. Opierając się na faktach znanych i dostatecznie sprawdzonych, uczony przypuszcza, że zjawisko […]

Read more
Hipotezy naukowe

Hipotezy naukowe Hipotezy naukowe, ich związek z problemami. Hipotezy naukowe. Pewien rodzaj założeń w pracach naukowych nazywamy hipotezami, niekiedy hipotezami roboczymi. Na czym polegają tego rodzaju założenia? Czym różnią się od pozostałych? Jaka jest ich rola w pracy naukowej? Dlaczego o hipotezach mówi się zazwyczaj w przyrodoznawstwie, i to zwłaszcza w naukach opierających się zasadniczo […]

Read more
Główne składniki metody naukowej

Główne składniki metody naukowej Główne składniki metody naukowej  – Praca naukowa, jak każda praca, składa się z szeregu następujących po sobie czynności. Chodzi o to, aby każda czynność z osobna była na-leżycie przystosowana do celu, tj. do rozwiązywania danych problemów, czyli do poznania prawdy, oraz aby ich układ był jak. najbardziej traf-ny, nie zmuszał więc […]

Read more
Ilość przetworzonych baz danych
Ilość zadowolonych klientów
Ilość wypitych kaw
O Metodolog.pl

Poznanie praw rządzących naturą daje panowanie nad nią. Identyfikacja przyczyn występowania zjawisk i ich przewidywanie jest sukcesem naukowym i biznesowym. Dlatego właśnie poznanie zmienności występowania pewnych zjawisk, która zależy od zmienności występowania innych jest władzą umożliwiającą kontrolę nad wybranym obszarem natury, życia społecznego i gospodarki.

Naszym celem jest opanowanie danych i wyciśnięcie z nich wielu sensownych informacji i dostarczenie takiego „działa sztuki” w przejrzystej i ludzkiej formie naszemu klientowi.

Celem nadrzędnym jest dostarczenie rozwiązań statystycznych zrozumiałych dla ludzi nauki oraz ludzi robiących badania do podwyższenia swojej wartości i konkurencyjności na rynku.

Dostarczamy doradztwo, rozwiązania i analizy statystyczne oraz raporty w formie zrozumiałej dla każdego.

Nie rozmawiamy równoważnikami zdań.

Kontakt z Metodolog.pl

Nasi specjaliści służą wsparciem informacyjnym - związanym z zagadnieniami statystycznymi i metodologicznymi - prawie przez cały czas.

Adres
Władysława Łokietka 36 Sopot. Polska
Obsługa klienta
E-mail: Metodolog.pl@gmail.com Phone:798 30 95 31