Ostatnie wpisy na blogu

Na blogu poruszamy kwestie związane ze statystycznymi analizami w nauce, metodami obliczeń, nowinkami metodologicznymi oraz poradami.

Zobacz o czym piszemy
Logiczne podstawy metody eksperymentalnej

Logiczne podstawy metody eksperymentalnej Podstawy metod eksperymentalnych wypracowywano stopniowo w ciągu kilku stuleci, począwszy od sławnych eksperymentów Galileusza nad ruchami jednostajnie przyśpieszonymi bądź opóźnionymi. Teoretycznie ujął je w Systemie logiki twórca logiki indukcyjnej John Stuart Mili. Jego cztery metody wnioskowania indukcyjnego, mianowicie metoda: „jedynej zgody” „zmian towarzyszących” „reszty”  „jedynej różnicy” Są to zarazem cztery formainologiczne […]

Read more
Metoda prób rozpoznawczych, czyli testów

Metoda prób rozpoznawczych, czyli testów W wielu badaniach mniej lub więcej eksperymentalnych, w wielu na­ukach, a praktycznie biorąc w każdej dziedzinie życia społecznego wy­konuje się próby polegające na stwierdzaniu lub sprawdzaniu stanu ja­kiejś czynności bądź cechy w porównaniu z jakąś normą, czyli „testuje się” (od angielskiego słowa „test”, znaczy: próba albo próbować). W psy­chologii słów […]

Read more
Metoda analizy przypadków

Metoda analizy przypadków Jak widać, w ślad za metodą kliniczną trzeba się przyjrzeć metodzie naukowej, immanentnie w niej tkwiącej i stosowanej w różnych na­ukach — tj. metodzie analizy przypadków, dodać trzeba by: indywidual­nych. W zasadzie wiadomo, o co chodzi: o możliwie dokładny i wielo­stronny obraz nielicznych przypadków danego zjawiska, a to celem uzy­skania wniosków empirycznych, […]

Read more
Ilość przetworzonych baz danych
Ilość zadowolonych klientów
Ilość wypitych kaw
O Metodolog.pl

Poznanie praw rządzących naturą daje panowanie nad nią. Identyfikacja przyczyn występowania zjawisk i ich przewidywanie jest sukcesem naukowym i biznesowym. Dlatego właśnie poznanie zmienności występowania pewnych zjawisk, która zależy od zmienności występowania innych jest władzą umożliwiającą kontrolę nad wybranym obszarem natury, życia społecznego i gospodarki.

Naszym celem jest opanowanie danych i wyciśnięcie z nich wielu sensownych informacji i dostarczenie takiego „działa sztuki” w przejrzystej i ludzkiej formie naszemu klientowi.

Celem nadrzędnym jest dostarczenie rozwiązań statystycznych zrozumiałych dla ludzi nauki oraz ludzi robiących badania do podwyższenia swojej wartości i konkurencyjności na rynku.

Dostarczamy doradztwo, rozwiązania i analizy statystyczne oraz raporty w formie zrozumiałej dla każdego.

Nie rozmawiamy równoważnikami zdań.

Kontakt z Metodolog.pl

Nasi specjaliści służą wsparciem informacyjnym - związanym z zagadnieniami statystycznymi i metodologicznymi - prawie przez cały czas.

Adres
Władysława Łokietka 36 Sopot. Polska
Obsługa klienta
E-mail: Metodolog.pl@gmail.com Phone:798 30 95 31