analiza statystyczna, analizy statystyczne, pomoc statystyczna, usługi statystyczne

Biostatystyka – analiza statystyczna danych w medycynie.

Statystyka w medycynie

Rozwinęła się na tyle i przyjęła swoją własną nomenklaturę, że naukowcy zaczęli ją traktować jako bardzo specyficzną dziedzinę i dali jej nazwę jaką jest biostatystyka. To właśnie w tym pojęciu  zawiera się wszystko co jest jednym z etapów opracowywania raportu podsumowującego wykonane badania z zakresu medycyny.

Biostatystyka zamiennie nazywana również biometrią jest to obszar nauk o życiu i zdrowiu oraz statystyki. Jest to zastosowanie metod statystycznych w kontekście projektów naukowych w medycynie, weterynarii, pielęgniarstwie, genetyce i rolnictwie. Statystykę medyczną stosuję się głównie w badaniach obserwacyjnych, badaniach dotyczących skuteczności leków i badaniach klinicznych (weryfikacja czasu trwania życia pacjentów). Dowodzenie badawcze związane z biostatystyką jest głównie związane z metodologią badań medycznych i biologicznych. Do metod tych należy budowa wskaźników, agregowanie danych i analiza statystyczna (najczęściej są to wielowymiarowe modele wyjaśniające lub klasyfikujące) danych zebranych w badaniach, wnioskowanie z tych danych i formułowanie badawczego raportu statystycznego  prawidłowej dyskusji. Głównie biostatystykę stosuje się w zdrowiu publicznym np. w badaniach dotyczących promocji zdrowia oraz w konstrukcji badań klinicystycznych w naukach medycznych. Biostatystyka ma również zastosowanie w ekologii, mianowicie wykorzystuje się ją w przewidywaniu zmian ekosystemowych.

Biostatystyka i Metodolog.pl

Metodolog ma ogromne doświadczenie w analizie danych medycznych (szczególnie z zakresu kardiologii. Jeśli jesteś niepewny co zrobić z danymi lub chcesz sam przeprowadzić analizę skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje, a może nasza pomoc okaże się bardzo skuteczna i szybka. Poważne projekty z zakresu medycyny wymagają bardzo szczegółowego omówienia i zapoznania się z nimi. Jeśli jesteś chętny do skorzystania z usług statystycznych, które oferujemy. Warto aby bardzo zrozumiale przygotować brief celu analizy, opis problemu do rozwiązania lub rozdzielić pracę analityczną na kilka mniejszych etapów. W każdym razie zespół analityków w metodolog jest gotowy do działania z danymi wymagającymi użycia biostatystyki i udzielenia sugestii w kwestii statystyczno metodologicznych.

Biostatystyka statystyka medyczna analizy statystyczne metodolog.pl