Category / Analiza ryzyka kredytowego, modelowanie, scredit scoring, karta scoringowa, scoring statystyczny, / Analiza statystyczna w biznesie. Techniki i rozwiązania statystyczne/ analityczne w firmach. / Analiza statystyczna w marketingu. Statystyka marketingowa. / Business inteligence / Data minig

Analiza ryzyka kredytowego, modelowanie, scredit scoring, karta scoringowa, scoring statystyczny,