Category / Analiza ryzyka kredytowego, modelowanie, scredit scoring, karta scoringowa, scoring statystyczny, / Analiza statystyczna w biznesie. Techniki i rozwiązania statystyczne/ analityczne w firmach. / Analiza statystyczna w marketingu. Statystyka marketingowa. / big data / Business inteligence / Data minig / Metody statystycznej analizy danych, testy statystyczne, modele statystyczne, modele analizy danych / Przykładowe analizy statystyczne wraz z opisem wyników i interpretacją

Przykładowe analizy statystyczne wraz z opisem wyników i interpretacją