analizy statystyczne

Analizy statystyczne w nauce i biznesie

meto

 

Analizy statystyczne i obliczenia w nauce i biznesie.

Analizy statystyczne i metody przetwarzania danych, estymacji parametrów w populacji i wnioskowanie statystyczne stały się najpopularniejszymi sposobami i jedynymi metodami radzącymi sobie z oszacowaniem ryzyka i zmniejszeniem niepewności. Sposoby analizy statystycznej danych ze względu na swój matematyczny charakter stały się nieodłącznymi elementami dowodzenia prawdy we wszystkich dziedzinach nauk empirycznych. Dzięki modelowaniu danych i wielowymiarowej analizie statystycznej możliwe jest symulowanie, odtwarzanie, wyjaśnianie i przewidywanie zoperacjonalizownych zjawisk. Biznes zorientowany na zysk i redukcję kosztów również korzysta z dobrodziejstw analiz statystycznych i wykorzystuje je w ograniczaniu ryzyka oraz w tworzeniu przewidywalnej przyszłości. Dzięki możliwości względnego wglądu w przyszłość firmy mogą podejmować rozsądne decyzje biorąc pod uwagę symulowane perspektywy.

Nasza firma dostarcza analizy statystyczne studentom, naukowcom i firmom. Dzięki naszym profesjonalnym podejściu i umiejętnościom analizy statystycznej możemy oferować usługi naukowe na najwyższym poziomie specjalizacji. Zajmujemy się:

 • analizami do prac naukowych artykułów, prac dyplomowych i wystąpień konferencyjnych
 • modelowaniem równań strukturalnych SEM/PLS
 • analizą ryzyka kredytowego
 • lead scoringiem
 • grupowaniem/segmentacją klientów
 • prognozowaniem zmian w czasie
 • metodami eksploracyjnymi i konfirmacyjnymi
 • szeroką pojętą analizą zachowań konsumenckich
 • odkrywaniem wiedzy z danych
 • metodami regresyjnymi
 • modelami klasyfikacyjnymi
 • ilościowym przetwarzaniem obrazu
 • analizą tekstu
 • wizualizacją danych
 • statystyką klasyczną
 • statystyką bayesowską
 • modelami mieszanymi efektów stałych i losowych

W obliczu specjalnych potrzeb klienta możemy nauczyć się nowych metod analizy i obróbki danych lub stworzyć nowy algorytm liczenia wyników.

Analizy statystyczne – Współpraca z nasza firmą.

Analizy statystyczne to metody usługujące dziedzinom w których rozwiązuje ona problemy. Podstawą współpracy z firmą statystyczną jest problem, hipoteza badawcza lub przypuszczenie dotyczące związku między badanymi elementami lub własnościami wyartykułowanymi w definicjach danej dziedziny wiedzy lub nauki. Sukces badań, analiz statystycznych oraz całego projektu może być większy lub w ogóle możliwy w momencie kiedy statystyk zostanie włączony do planu badań na etapie projektowania badań. Jest to niezwykle cenne z tego względu, że czasem wiedza analityka sprawia, że uzyskane dane można w ogóle analizować i im ufać. Warto minimalizować ryzyko w których naukowiec projektuje i przeprowadza eksperyment bez znajomości podstawowych zagadnień statystycznych i metodologicznych.

Współpraca ze statystykiem kończy się kiedy wyniki się zgadzają. Wtedy problem staje się rozwiązany. Jeśli tak nie jest to konieczne jest prześledzenie wszystkich kroków, jakości danych, błędów w rozumowaniu, sformułowanych hipotezach. Niemniej nie można tego robić pochopnie. W takich sytuacjach kooperacja statystyka z naukowcem powinna być dwustronna. Często zdarza się, że wyniki w pośrednich krokach analiz statystycznych stymulują eksperymentatora do stawiania nowych lub uzupełniających hipotez badawczych, które weryfikacji poddaje specjalista od analizy statystycznej danych.

Zachęcamy do kontaktu.

Analizy statystyczne – Co otrzymuje od nas klient?

Każdy nasz klient otrzymuje od nas to co najlepsze, czyli długoletnie doświadczenie w analizie danych, metodologii badań i nauce. Bardzo często pokazujemy klientom nowe kierunki rozwiązywania starych problemów, które sprawiają, że opracowywane koncepcje zyskują na wartości i świeżości. Każdy nasz klient otrzymuje od nas wsparcie informacyjne i merytoryczne w kwestii wykonanych analiz statystycznych i wykorzystanych rozwiązań analitycznych. Poza usługami miękkimi nasi klienci otrzymują zawsze to czego oczekują w formie raportów statystycznych, obliczeń, opisu wykorzystanych metod statystycznych i wizualizacji danych. W cenie projektu zawsze jest uwzględniania godzina konsultacji, kosmetycznych poprawek i dodatkowych usług.

Jak przebiega procedura realizacji projektu?

Przez wiele lat współpracy z klientami naukowymi i biznesowymi wypracowaliśmy odpowiednie praktyki pracy przy usługach wykonywania analiz statystycznych. Niemniej z uwagi na korzyści i dobre samopoczucie klientów możemy odejść od tych zasad. Niemniej trzymanie się ich doprowadza przeważnie do sukcesu prac statystycznych.

Sposób pracy wygląda następująco:

 1.  Z projektem zapoznają się odpowiedni specjaliści którzy oceniają wykonalność projektu, jakość danych i informacji. Charakter zapoznawania z projektem ma charakter wysoce wystandaryzowany, niemniej zdarza się, że w skomplikowanych projektach naukowych  proces wymiany informacji między klientem, a specjalistą ma charakter iteracyjny co sprawia, że projekt jest zawsze doskonale realizowany w ustalonym czasie i budżecie.
 2. Sugerujemy najlepsze rozwiązania i techniki analizy statystycznej, a także odpowiednie metodologie w których możliwe jest osiągnięcie danych celów badawczych.
 3.  Jest ustalany charakter prac, cena oraz czas realizacji. W naszej firmie czas jest niezwykle ważny ze względu na szacunek do klientów. Punktualność wykonania projektów to dla nas priorytetowa sprawa.
 4. Realizacja pracy z danymi  i analizami
 5. Omówienie wyników (ich wad i zalet) z klientem i podjęcie decyzji „co dalej”.
 6. Utworzenie raportów, wniosków, podsumowania i krytyki projektu.

Analiza statystyczna – Co przygotować do oceny projektu?

Analiza statystyczna na zaawansowanym poziomie jest możliwa w momencie kiedy dojdzie do „informacyjnej więzi między klientem, a specjalistą”. Odpowiednia komunikacja i wysłanie konkretnych materiałów sprawia, że wykonanie usług statystycznych staje się proste i szybkie. Na początek prosimy klientów o wysłanie krótkiego opisu badanego zagadnienia lub narracji na temat elaborowanego problemu. Chodzi o możliwe prosty, ale bardzo informatywny dokument dzięki któremu przeciętny człowiek zrozumie to o co chodzi w projekcie. W opisie takim powinien znaleźć się wyartykułowany cel badania, hipotezy, problemy badawcze oraz detale ważne dla klienta. Niezbędny jest również zbiór danych lub możliwość jego podglądu wraz z informacją o zmiennych, ich roli w w analizie i poziomie pomiaru. Po rozpoznaniu z grubsza problematyki projektu, konkretyzujemy ustalenia z klientem i sugerujemy rozwiązania korespondujące z przedstawionym briefem.

Zachęcam do kontaktu

mgr Konrad Hryniewicz

tel 798 30 95 31

Konrad Hryniewicz Metodolog.pl