statystyka medyczna, biostatystyka

Statystyka medyczna – Analizy statystyczne w medycynie.

Statystyka medyczna jako podstawa zarządzania pojedynczym zdrowiem ludzkim oraz ogółem populacji obywateli danego państwa.

Idealną sytuacją jest kiedy doświadczenie lekarskie jest wspierane przez twarde liczby np. przez dane z urządzeń pomiarowych lub coś takiego jak statystyka medyczna. Kiedy doświadczenia jest mało wtedy w zdecydowanej większości decyzje powinny opierać się o statystyki medyczne i twarde dane z instrumentarium diagnostycznego. W momencie kiedy doświadczenie jest na tyle duże, że diagnozy mogą być stawiane na oko, tych drugich może być mniej. Niemniej doświadczenie, intuicja i przeczucie mogą tracić swoje emocjonujące i ludzkie znaczenie w przypadku kiedy trzeba zarządzać zdrowiem i budżetem medycznym w kontekście opieki zdrowotnej całego państwa np. Polski. Można dużo mówić o opiece zdrowotnej Polski, ale gdy przyjrzymy się wysiłkom i ciężkiej pracy wykonywanej przez lekarzy oraz instytucje zaangażowane w kontrolę zdrowia, to możemy zostać oszołomieni ogromem przedsięwzięcia. Poczynając od stawianej diagnozy i zbieranym wynikom zdrowia  +/- 38 milionów obywateli, a kończąc na budowie statystyk medycznych do ustalania budżetu i programu opieki zdrowotnej jest niesamowicie długa i pokrętne droga. Przepływ tych wszystkich informacji jest niezwykle skomplikowany, a straty informacji na tej całej drodze są nieuniknione. Jak by nie było to statystyka medyczna nie musi być dokładane jak np. wynik wyborów. Ważne jest to aby była pewną aproksymacją (co w samo w sobie jest już niezwykle fascynujące) stanu i charakteru  zdrowia społeczeństwa. Na podstawie spływu danych do centralnej bazy, wykonane analizy statystyczne i na ich podstawie wyprodukowana statystyka medyczna staje się bazą do inteligentnego rozdysponowania środków i zasobów na opiekę medyczną. Pojmując ten ogrom i mechanizm obrotu informacji o stanie zdrowia społeczeństwa można powiedzieć z pewną dozą śmiałości, że jeden lekarz to tyle co żaden (oczywiście w kontekście kontroli zdrowia populacji).

Statystyka medyczna dla własnych potrzeb – wyższość jednego lekarza.

Wielu wybitnych lekarzy wie, że statystyka medyczna może być wykorzystywana w indywidualnej praktyce badawczej  lub może być zawężona do określonej specjalizacji medycznej. Przykładowo onkolodzy chętnie wykorzystują analizy statystyczne i statystyki medyczne w celu oszacowywania szans powodzenia danych terapii. Niekiedy taka statystyka medyczna jest bardzo zaawansowany postepowaniem algorytmicznym i wyliczona jest po to by oszacować skuteczność danej terapii oraz by zaklasyfikować pacjenta (o danych cechach) do odpowiedniej terapii. Takie podejście może zwrócić całą gamę wyników które zapewnią pacjentowi odpowiednią opiekę zdrowotną i traktowanie w celu wyleczenia (lub po prostu zwiększenia prawdopodobieństwa wyleczenia). Brzmi to niesamowicie, ale nic nie daje takiej pewności w kierowaniu decyzjami jak dane mające charakter historyczny. Jeśli założymy, że przeszłość będzie podobna do przyszłości to w takim przypadku statystyki medyczne zbierane na temat przeszłych pacjentów będą bardzo użytecznymi narzędziami podejmowania odpowiednich kroków leczenia w kontekście pacjentów nowych.

Niezwykle dobrą wartość predykcyjną mają tablice trwania życia zwracane podczas statystycznej analizy przeżycia (ang. survival analysis). Dzięki ich prostocie każdy lekarz może oszacowywać czas trwania życia swoich pacjentów oraz identyfikować poszczególne zmienne mające wpływ na przedłużenie życia oraz czynniki ryzyka prowadzące do śmierci. Taka statystyka medyczna jest niezwykle prostym i praktycznym narzędziem pracy z innymi specjalistami oraz rekomendacjami dla pacjentów.

Potrzebujesz statystyki medycznej? Możemy pomóc Ci się uporać z danymi i stworzyć coś co będzie korespondować z Twoimi potrzebami.