Page UP !


http://www.jeremydawson.co.uk/slopes.htm – strona na której znajdziecie makra do excela w celu pokazania efektów interakcji w regresji


http://www.spsstools.net/en/ – Strona Raynaldsa – jak sama nazwa wskazuje na tej stronie znajduje się duża liczba narzędzi do lepszego zarządzania i analizy statystycznej danych w SPSS . Bardzo gorące metody obliczeniowe.


http://www.bedynska.com.pl/artykuly-i-linki/48-polskie-niestandardowe-okienka-dialogowe-programu-spssniestandardowe okienka dialogowe w polskiej wersji od Sylwii Bedyńskiej


http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.htmlnie trzeba tłumaczyć


https://www.rstudio.com/ – praktyczna nakładka na R


http://www.r-project.org/ – analityczny prom kosmiczny


http://www.predictivesolutions.pl/ – storna rodzimego dystrybutora oprogramowania i szkoleń z analizy danych z różnych dziedzin rynku i nauki


http://www.analyticsvidhya.com/ – Portal poświęcony najświeższym informacjom dotyczącym świata analityki, statystyki, metod badawczych i nowych rozwiązań obliczeniowych. Jest to bardzo aktualne forum wymiany informacji o BI.


http://stats.stackexchange.com/ – Bardzo sprawnie działające forum statystyczne. Sprawność i klarowność poprawiają wdrożenia dotyczące głosowania na posty i odpowiedzi. Każdy dobry statystyk zna to forum i wykorzystuje je do wymiany informacji.