Tag / analiza czynnikowa

  Loading posts...
 • Analiza czynnikowa w psychologii

  Analiza czynnikowa

  Analiza czynnikowa – Podstawowe informacje o analizie czynnikowej Analiza czynnikowa Mianem analizy czynnikowej potocznie określane są dwie rodziny technik statystycznych: Analiza Składowych Głównych (Principal Components Analysis) oraz właściwa Analiza Czynnikowa (Factor Analysis). Różnica między obiema technikami…

 • Działanie przy projektach analitycznych

  Analiza zawodów i zainteresowań – Redukowanie ilości danych, analiza rzetelności uogólnione modele liniowe

  Redukcja danych dotyczących zawodów i zainteresowań. Przeprowadzono analizę danych z ankiet dotyczących pewnych użytkowników. Ankietowani odpowiadali między innymi na pytania o ich preferencje co do zawodu i zainteresowań. Celem analizy była redukcja…

 • analiza statystyczna ryzyka w bankowości

  Zastosowanie czynnikowej analizy konfirmacyjnej na przykładzie problematycznych zachowań finansowych

  Analiza statystyczna w kontekście potwierdzania kształtu struktury czynnikowej skal pomiarowych – zastosowanie metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej na przykładzie wymiarów problematycznych zachowań finansowych. Ze względu na doskonałe właściwości weryfikacyjne oraz rosnącą popularność konfirmacyjnej…

 • analiza statystyczna metodolog

  Wykonanie analizy czynnikowej w praktyce.

    Wykonanie analizy czynnikowej w praktyce. Wstęp. Analiza czynnikowa jest metodą statystyczną polegającą na redukcji danych. Jej celem obliczeniowym jest wyszukanie powiązanych ze sobą zmiennych mogących mieć jakiś wspólny mianownik (wektor) np.…

 • Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha – analiza rzetelności.

    Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha  Edukatorzy medyczni próbują stworzyć rzetelne i wiążące testy i kwestionariusze by zwiększyć trafność swoich szacunków i ocen. Trafność i rzetelność są dwoma fundamentalnymi elementami w ocenie narzędzi…