Analizy statystyczne ankiet

Analizy statystyczne ankiet w Metodolog.pl

Analizy statystyczne ankiet w Metodolog.pl

Analizy statystyczne ankiet. Ankiety i badania ilościowe polegające na zebraniu liczb na temat pewnych treści z jakiejś populacji podlegają pod pewne metodologiczne standardy i wnioskowanie statystyczne. Do prawidłowych wniosków statystycznych prowadzi dobra teoria, koherentna z nią metodologia oraz analizy statystyczne. Ważne jest to, aby powyższe trzy elementy były ze sobą jak najlepiej spasowane. Dobrze pasuje tutaj analogia klucza do zamka. W momencie kiedy nasze badania są osadzone w pewnej teorii lub tradycji myślenia i nasza ankieta koresponduje z tym kierunkiem to wtedy analizy statystyczne ankiet stają się proste i jednoznaczne. Ciężko przechodzić do wniosków z badania nie mając żadnych przesłanek teoretycznych. Wnioski takie wtedy są koślawe i mogą być niejednoznaczne(sprzeczne).

Analizy statystyczne ankiet – Jak Metodolog.pl łapie byka za rogi.

Analiza ankiet i statystyki są tak na prawdę tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wisienką na torcie. Kluczem do sukcesu projektu analizy statystycznej ankiet jest rozbicie projektu na części pierwsze oraz poznanie teorii, która jest ekspresją w formie treści ankiety. Fragmentaryczne części teorii zestawione w ankiecie tworzą spójną całość na etapie analizy statystycznej. Jednak żeby do tego dojść poznanie badanego uniwersum jest niezbędnym elementem prawidłowego i optymalnego postępowania analitycznego. Tak to robimy w Metodolog.pl.

Podobnie analizy statystyczne ankiet i inne statystyki są wykonywane w sferze biznesu. Wiadomo, że świat biznesu nie ma tak kompleksowych teorii jak teorie naukowe, które obejmują zazwyczaj szerokie spektrum danego zjawiska. Teorie biznesowe są zazwyczaj bardzo lokalne i sprawdzają się tylko i wyłącznie w eksploatowanej części rynku np. sprzedaży orzeszków lub proszku do prania. Historie i specyficzne zagnieżdżenie tych treści również stwarza pewnego rodzaju perspektywę badawczą, która też podlega pod nadawanie znaczeń liczbom i symbolom. Dlatego w projektach statystycznych dla biznesu, firm i instytucji badawczych podejście naukowe również jest odpowiednim postępowaniem i zwykle (w zależności od jakości teorii biznesowej  i metodologii) zwraca wyniki zbliżone (aproksymalne) idealnym lub tym pożądanym.

Analizy statystyczne ankiet – Zachęcamy do kontaktu.

Zachęcamy do kontaktu studentów, doktorantów, kierowników oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem jakim są analizy statystyczne ankiet lub statystyki do badań eksperymentalnych. Nasza firma weryfikuje wszystkie informacje zapisane w formie cyfr i formie symbolicznej.

Dzięki naszym usługom statystycznym każdy nasz klient zdobył oczekiwane cele i postęp.

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto

 

 

ryzyko kredytowe analiza statystyczna ryzyka kredytowego

Budowa ankiet on – line oraz badanie ankietowe i jego analiza statystyczna.

 

Budowa ankiet on line, przeprowadzenie badania ankietowego oraz analiza statystyczna zebranych wyników.

W swojej ofercie Metodolog ma dla Was możliwość utworzenia formularza ankietowego w zaawansowanej formie jaką jest ankieta on – line w systemie Lime (Ponad to jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie ankietowe) Lime jest badawczym kombajnem jeśli chodzi o możliwości badawcze. Dla przykładu możemy dzięki takiej ankiecie zbierać informacje na pytania jakościowe oraz pytania z różnorodną skalą odpowiedzi, ponad to możemy prosić badanych o umieszczenie pliku np. ze zdjęciem, dźwiękiem lub czymkolwiek, możemy prosić badanych o wskazanie swojego miejsca położenia na mapie. W najnowszej edycji ów oprogramowania do tworzenia internetowych badań jest możliwość podłączenia pod ankietę systemu Google Analitics przez co możemy śledzić naszą ankietę poprzez wgląd w geolokalizację.

Ankiety on line (badania ankietowe) są wygodną formą przeprowadzania badań szczególnie w dziedzinie psychologii, a konkretnie w psychometrii, gdzie ilość badanych obserwacji przekłada się na jakość oszacowań wynikających z dokładności pomiarowej badanych skal oraz zróżnicowanie wyników.

Oczywiście są pewne ograniczenia i dodatkowe błędy wynikające z testowania on – line. Niemniej jednak tego typu ankieta oraz możliwość badania bardzo różnorodnych prób badawczych daje wielkie pole do badań. Prawdopodobnie wraz ze wzrostem popularności testowania on – line będą opracowywane specjalne metodologie pozwalające na zminimalizowanie błędów wynikających z różnorodności warunków w których odbywa się zbieranie danych od internautów.

Bardzo wielką korzyścią przy korzystaniu z systemów ankiet internetowych jest to, że badacz może zaoszczędzić czas na wpisywaniu wyników z ankiet do bazy danych. W przypadku systemów informatycznych oferujących badania internetowe (w tym używany przez Metodolog system Lime) jest możliwość eksportu bazy danych z serwera do wielu formatów baz danych takich jak xls, txt, tab, sav, xlsx itp. Takie rozwiązanie oszczędza czas i nerwy 🙂

Po zebraniu wyników przez system internetowej ankiety może je poddawać analizie statystycznej. Niektóre systemy ankietowe posiadają w swym potencjale podstawowe analizy statystyczne i algorytmy liczące wyniki zebranych danych w internecie. Niemniej jednak statystyki te i testy statystyczne są mało zaawansowane. Choć bardzo to pomaga na etapie linkowania ankiety. Badacz może zaglądać do wyników i strategicznie planować rozmieszczenie linków i dobór obserwacji do badania.

Z całego serca polecamy możliwość badania ankietowego on line w Metodologu przy czym oferujemy oczywiście statystyczną (mniej lub bardziej zaawansowaną) analizę danych z ów ankiety.

Oczywiście, przestrzegamy przed projektowaniem ankiety internetowej samemu. Narzędzia do badań on line mają ogromy potencjał (nieznany większości) i dzięki temu cennemu aspektowi można zebrać o wiele więcej cennych danych widzianych z perspektywy badawczo naukowej.


Autorem tekstu jest Konrad Hryniewicz

cv