Tag / anova

  Loading posts...
 • analiza statystyczna w nauce

  Etapy wnioskowania statystycznego i wybór odpowiedniego testu.

    Na etapy wnioskowania statystycznego i wyboru testu składają się następujące punkty: -sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej -określenie skali pomiarowej badanej zmiennej -wybór testu statystycznego -określenie poziomu istotności alfa dla testu statystycznego…

 • Biostatystyka analiza statystyczna danych medycznych

  Propensity score matching.

    Propensity Score matching  Ostatnio sporo słyszałem o wynikach skłonności. Co to właściwie jest i jak mogę ich użyć? – z poważaniem, Lost Cause Drogi czytelniku; Meotdy propensity scorem matching przydają się,…

 • analiza statystyczna ankiet

  Struktura procesu badawczego (Metodologia Badań)

  Struktura procesu badawczego w psychologii Psychologia jest nauką o zachowaniach człowieka, które są ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (czynności) oraz o samym człowieku, który jest podmiotem swoich działań (Tomaszewski, 1975 za: Brzeziński,…

 • analiza statystyczna wyników badań

  Wielkość i siła efektu – podstawowe miary szacujące siłę związków i wpływów.

    Wielkość efektu weryfikują miary siły efektu. Wielkość efektu jest ilościową miarą siły zjawiska obliczaną na podstawie danych. Stosuje się ją do mierzenia wpływu pewnego czynnika na wynik ogólny grupy, czyli siły…