Tag / data minig

    Loading posts...
  • analiza statystyczna wyników badań

    CRISP-DM etap piąty – ewaluacja czyli ocenianie wyników

    Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap piąty – ewaluacja Ocenianie wyników  Zadanie Poprzednie kroki oceny traktowały o takich czynnikach jak precyzyjność i uniwersalność modelu. Ten krok ocenia stopień…