Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej.

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej jest zagadnieniem bardzo rozmytym. Zazwyczaj problem taki rozpatruje się z pozycji twierdzenia „zależy jak leży”. Dobór obserwacji do testowanej próbki powinien charakteryzować się pomysłem oraz korespondować z celem projektu pracy magisterskiej. W tym wpisie skupimy się na doborze obserwacji w badaniach na ludziach, takich jak: badania psychologiczne, badania pedagogiczne i socjologiczne, z tego względu, że tego typu badania stawiają wyraźne granice jeśli chodzi o prawidłowe wnioskowanie z ze branych danych.

Czym kierować się, aby dobór próby badawczy w pracy magisterskiej był trafiony?

Jak już wspomnieliśmy, dobór próby badawczej w pracy magisterskiej powinien się odznaczać rozsądkiem i być powiązany z tematem pracy. Jeśli interesuje nas zagadnienie porównania wypalenia zawodowego u pielęgniarek i maszynistów kolei to wiadomo, że musimy rekrutować osoby z pośród personelu szpitala i taboru. Niemniej, co robić kiedy chcemy sprawdzić wpływ wynagrodzenia na zaangażowanie w wykonywanie danej pracy? Podobnie jak powyżej, musimy utworzyć grupę z zachętą finansową i bez oraz obserwować wykonywanie zadania. Pytanie jest kogo przebadać i ile osób ma wziąć udział w tym i poprzednim badaniu? W przypadku pierwszego badania nie ma wątpliwości, przebadane muszą być piguły i maszyniści. W drugim problemie warto się zastanowić nad tym, do jakiej populacji możemy zawęzić nasze wnioskowanie? Co pomoże nam utrzymać trafność wewnętrzną badania? W przypadku drugim, kiedy mamy do czynienia z typowym eksperymentem możemy ułatwić sobie badanie i badać np. studentów, albo bezrobotnych, albo dzieci. Ważne jest aby zachować pewną spójność próbki badawczej by we wnioskach  napisać z czystym sercem, że zjawisko zwiększonej motywacji zaobserwowano u 7 latków. Wyobraźmy sobie, że w tym eksperymencie biorą udział starzy, młodzi, bezrobotni i głusi… Możemy się trochę nie wstrzelić z wnioskami, a całe badanie może się nie udać (pomimo prawdziwości hipotezy alternatywnej).

Co ma pływ na dobór próby badawczej w pracy magisterskiej?

Pływ na to, jaki dobór próby badawczej w pracy magisterskiej zrobić, ma oczywiście typ badania. Jeśli robimy eksperyment, to warto się zastanowić jak silna jest nasza manipulacja eksperymentalna. Jeśli zmienna ma mocny wpływ, to możemy zbadać mniej osób (efekt jest silny lub często się pojawia). Jeśli manipulacja jest słaba to warto zbadać więcej osób. Spodziewany efekt – oddziaływania eksperymentalnego lub siła związku –  ma fundamentalne znaczenie w określaniu wyboru i wielkości próbki.  Jeśli wiemy z publikacji i artykułów, że personel opieki medycznej jest zazwyczaj o wiele bardziej wypalony niż inne grupy zawodowe, to możemy zobaczyć ile osób brało udział w tych badaniach. Robiąc podobne badanie nie robimy plagiatu, a jedynie skrupulatnie zwiększamy szansę uzyskania podobnych wyników. Jeśli wiemy z badań wcześniejszych, że zachęta finansowa lub nagroda zwiększa motywację pracy o 50% (jest to bardzo silny efekt) to możemy przebadać około 30 osób w próbce eksperymentalnej – kontrolnej (oczywiście dbając o randomizację pierwszego i drugiego stopnia) i oczekiwać, że wyjdą nam podobne wyniki. Sugerowanie się badaniami wcześniejszymi na dany temat jest bardzo sprytnym rozwiązaniem w planowaniu swojego badania do pracy magisterskiej.

Na poprawny dobór próby badawczej jest wiele skomplikowanych metod.

W tym wpisie nie poruszyliśmy ich wszystkich z tego względu, że prace magisterskie są niskobudżetowymi projektami badawczymi, a co za tym idzie? Badania te skupiają się tylko na wykonaniu badania przez studenta i prezentacji wyników. Badanie te zalicza się do kategorii badań podstawowych. W naszej firmie nie spotkaliśmy się z badaniem studenckim, które było np. przeprowadzone na reprezentatywnej próbie polaków lub w którym trzeba było dobierać osoby kwotowo. Jeśli ktoś jest zainteresowany skomplikowanymi metodami dobru obserwacji do badania to zachęcamy do przeczytania poniższych wpisów.

Losowanie proste bez zwracania
Losowanie systematyczne (Systematic sampling)
Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)
Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) [Cluster sampling)
Losowanie dwustopniowe
Losowanie wielostopniowe