Tag / Durbin Watson

    Loading posts...
  • Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu

    Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu Jedną z najpopularniejszych statystyk służących do weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji rzędu pierwszego składników zakłócających w modelach statycznych jest statystka Durbina-Watsona. W statystyce tej…