Jak statystycznie przekształcać zmienne ilościowe na wydaje przedziały ? – Przygotowanie danych w credit scoringu.

meto1

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Kiedy w problemach klasyfikacyjnych np. w analizie ryzyka kredytowego ( Credit Scoringu ) ekspercka wiedza zawodzi w kontekście ustalania definicji zły/dobry klient.

Więcej info tutaj.

Jak statystycznie przekształcać zmienne ilościowe na wydaje przedziały ? - Przygotowanie danych w credit scoringu.

Więcej o tematach na tematy statystycznej analizy ryzyka kredytowego na:

Modelowanie ryzyka kredytowego. Czym jest ryzyko kredytowe/ Credit Scoring / analiza ryzyka kredytowego ?
Modele scoringowe. Czym jest scoring i jakie ma zastosowanie?
Modelowanie statystycznego systemu scoringowego.
Modele scoringowe. Czym jest scoring i jakie ma zastosowanie?

Analiza koszykowa / asocjacji algorytm apriori. Lepiej odpowiadać na potrzeby innych niż narzucać im swoją wolę.

 

 

Wsparcie i ufność dzięki algorytmowi Apriori ( analiza koszykowa ).

 

analiza conjoint, analiza danych w marketingu, analiza statystyczna w marketingu, analiza użyteczności, badania, badania marketingowe, Badanie, dane marketingowe, decyzje konsumenckie, decyzje zakupowe, marketing, marketingu, pomoc statystyczna, raport statystyczny w marketingu, statystyczna analiza preferencji, statystyka, statystyka w marketingu, statystyki, usługi statystyczne, użyteczność

 

 

Skalowanie wielowymiarowe – Statystyka w marketingu motoryzacyjnym.

Metodolog.pl przedstawia skalowanie wielowymiarowe jako metodę statystyczną w marketingu motoryzacyjnym.

meto1

 

Przedstawiamy Państwu rezultaty przeprowadzonego badania dotyczącego wpływu interesowania się samochodami na ich postrzeganie.

Jak już wiemy ludzie się różnią, a wraz z różnicami indywidualnymi różni się postrzeganie świata. Przebadaliśmy jakiś czas temu świat postrzegania marek samochodów przez ludzi znających się i interesujących się markami aut. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej w tym kontekście analizy rzetelności metodą Alfa Cronbacha oraz skalowania wielowymiarowego metodą Alscal.

Cały tok pracy przedstawia poniższa infografika.

Skalowanie wielowymiarowe - Statystyka w marketingu motoryzacyjnym.

Więcej informacji o Skalowaniu Wielowymiarowymi użytym w powyżej analizie MDS Skalowanie Wielowymiarowe – przykłady zastosowań./

 

analiza statystyczna metodolog

Skalowanie wielowymiarowe – Mapa percepcji i odległości między obiektami.

Skalowanie wielowymiarowe – Mapa percepcji i odległości między obiektami.

(Multidimensional scaling – MDS) procedura statystyczna mająca na celu wykrycie zmiennych nieobserwowalnych które wyjaśniają podobieństwa i różnice między badanymi obiektami. MDS dąży do tego aby w przestrzeni wielowymiarowej obiekty podobne do siebie znajdowały się bliżej, a różne od siebie dalej. Jest to technika wykorzystywana często w rozstrzygania sporów sądowych dotyczących podobieństwa marek. Nieuczciwi przedsiębiorcy wypuszczają w obieg produkt który jest już podobny do znanych marek, co wiąże się z tym że produkt ten wykorzystuje dobroczynne właściwości zdobytej przez konkurencyjną markę opinię konsumentów. Produkt podobny może być mylony przez podobieństwo do oryginalnej marki, przez co producent traci wypracowane zyski. Procedura skalowania wielowymiarowego może badać podobieństwo percepcyjne (tak jak konsumenci widzą markę), emocjonalne (związane uczucia z nią) oraz znaczeniowe ( znaczenia i pojęcia jakimi myślą konsumenci o danej marce). Metodolog używa trzech metodologii zbierania danych do tworzenia map percepcyjnych, pierwszą metodą jest SpAM, drugą Classic (Pairwise), a trzecią Total-Set (Pairwise).

Procedura może wykazać podobieństwa pomiędzy materiałami obrazowymi (zdjęcia, rzeczywiste przedmioty ), abstrakcyjnymi (pojęcia) lub zmysłowymi zapach, dźwięki aukustyczne). Czas realizacji badania jest zależny od  badanych bodźców i wybranej metodologii badawczej. Przy braku presji czasowej możemy przeprowadzić badanie obarczone minimalnym błędem pomiaru co daje możliwość wglądu w rzeczywiste związki pomiędzy badanymi obiektami.

Rysunek nr 1 przedstawia macierz odległości pomiędzy miastami Polskimi i stolicą Niemiec.

Rysunek nr 2 przedstawia podobieństwa pomiędzy zwierzętami.

 Rysunek 3 przedstawia podobieństwo między markami wódek.

Najczęstsze dziedziny wykorzystywania tej metody statystycznej :

Badania naukowe

Badania opinii konsumentów

Podejmowanie decyzji

Spory sądowe

Badania marketingowe w kontekście skojarzeń związanych z markami.

Czas badania:

 Czas zależy od ilości badanych, metody badawczej i porównywanych obiektów. 

Rys 1.

Procedura skalowania wielowymiarowego

Rys nr 2.

skalowanie_wielowymiarowe_analiza_odległości_2 Procedura skalowania wielowymiarowego

Rys nr 3.

 skalowanie_wielowymiarowe_analiza_odległości_3 Procedura skalowania wielowymiarowego

Visual DNA – Psychologia osobowości w Biznesie.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Dziś Metodolog.pl przedstawia Państwu psychologiczny wynalazek pochodzący z Wielkiej Brytanii.

https://www.visualdna.com/

Jest to firma dostarczająca psychometryczny wynalazek, który za pomocą obrazkowego testu statystycznie szacuje umiejscowienie badanego na 5 wymiarach osobowości. Dzięki takiej maszynerii można określić ryzyko spłaty zobowiązania kredytowego.

Dostawca tego typu statystyczno psychologicznego rozwiązania mówi o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie nie każdy ma punktację SCORINGOWą, ale każdy ma osobowość.  Jak wiemy ludzie, się różnią potencjałem osobowościowym 🙂

 

VisualDNA dostarcza informacje na temat powiązania osobowości ludzkiej z finansowymi zachowaniami.

Ponad to VisualDNA  dostarcza swoim psychologicznym narzędziem spojrzenie 360 na klientów firm. Dzięki temu dana firma doskonale wie o wzorcu zachowań swoich klientów i może w ten sposób umożliwić lepszą ich obsługę, co oczywiście przekłada się na  przyrost korzyści w biznesie.

Poniżej znajdują się  screeny testu wytworzonego przez naukowców i statystyków z VisualDNA.

quizz visual DNA visual DNA quizz 2 statysyka psychologiczna