Tag / iloraz szans

    Loading posts...
  • problemy klasyfikacyjne

    Analiza regresji logistycznej.

      Analiza regresji logistycznej Analiza dyskryminacyjna i regresji liniowej, przy odpowiednich założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość…