Tag / metod

    Loading posts...
  • Metodologia badań naukowych

    Metodologia (Nauka)

      Metodologia – nauka zajmująca się efektywnością oraz wartością poznawczą metod badań naukowych. Wyodrębnia się metodologie dotyczące nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych. Obecnie największą wagę przykłada się do wykorzystywania metod statystycznych…