pomoc statystyczna dla studentów

Pomoc statystyczna dla studentów w Metodolog.pl

Pomoc statystyczna dla studentów w Metodolog.pl.

Pomoc statystyczna dla studentów jaką oferuje Metodolog.pl to usługi związane z przygotowaniem jednego z najważniejszych etapów pracy badawczej na poziomie akademickim. Praca badawcza, bo taką każdy student nauk empirycznych musi przygotować, aby udowodnić umiejętność poszerzania dorobku kultury w swojej dziedzinie, musi mieć wykonaną analizę statystyczną zebranych danych. Wiadomym jest i każdy student o tym wie, że praca badawcza musi być wykonana samemu. Niemniej elementy składowe takiej pracy mogą być zlecane i zarządzane przez studenta. Przyjmijmy, że student chce zbadać 400 nauczycieli klas  1-3. Jest to niezwykle trudne z perspektywy logistycznej. Szkoły nie są łatwym celem, a szczególnie zapracowani nauczyciele. Przyszły magister może zaprojektować ankietę, która będzie korespondować z jego teorią, a badanie zlecić agenci badawczej. Podobnie jest w przypadku analizy statystycznej wyników. Pomoc statystyczna dla studentów jaką oferuje Metodolog.pl jest wszechstronną pomocą w kontekście przygotowania statystyki i metodologii badania. Wszystkim magistrantom i licencjatom chcącym, aby ich praca licencjacka lub magisterska była na najwyższym poziomie polecamy naszą pomoc statystyczną dla studentów.

Nasza pomoc statystyczna dla studentów jest wyjątkowym doświadczeniem dla każdego klienta.

Bardzo często zdarza się, że studenci wiele uczą się o nauce i badaniach przy współpracy z nami. Studenci, a w szczególności magistranci chcący skorzystać z zaawansowanej pomocy statystycznej powinni wziąć pod uwagę ofertę analiz statystycznych i metodologii w naszej firmie pod uwagę. Ci pozostawieni sami na placu boju z pracą badawczą znajdą u nas ciepłe schronienie i troskę w kwestii projektów empirycznych. Ponad to, szczególnie w kwestii badań społecznych i badań medycznych służymy zaawansowanym wsparciem teoretycznym i wieloletnim doświadczeniem praktycznym w tych dziedzinach. Kwestie podejmowane w tych naukach, a w szczególności w psychologii, ekonomii i medycynie są przez nas dobrze znane i z czasem coraz bardziej pogłębiane. Dzięki temu możemy oferować jeszcze więcej w przypadku pomocy statystycznej dla studentów. Jeśli zastanawiasz się, wahasz lub myślisz nad tym, aby zlecić wykonanie obliczeń statystycznych to napisz do nas. Zobacz co możemy Ci zaoferować. Pomoc statystyczna dla studentów w Metodolog.pl to dobrze zainwestowane pieniądze. Z nami jeszcze nikt nie stracił :). W Metodolog.pl żyjemy zgodnie ze starym Chińskim przysłowiem „Żyj tak jakbyś miał żyć wiecznie”.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pomoc statystyczna dla studentów w Metodolog.pl to jest to czego oczekujesz od firmy statystycznej.

analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Biuro analiz statystycznych. Metodolog.pl

Biuro analiz statystycznych – Metodolog.pl

mgr Konrad Hryniewicz


Witamy serdecznie na stronie mojego biura analiz statystycznych. Do Państwa dyspozycji oddaje zasoby mojego bloga oraz ofert analiz statystycznych i usług obliczeniowych. Wraz z zespołem zajmujemy się pomocą statystyczną w nauce i biznesie od wielu lat. Mamy bogate doświadczenia w realizacji projektów naukowych z różnych dziedzin nauki (praktycznie wszystkich) oraz biznesu (ryzyko kredytowe i marketing). Z chęcią podejmiemy się outsourcingu analiz statystycznych i doradztwa w zakresie badań ilościowych i eksperymentalnych.


To czym zajmujemy się w analizie statystycznej i metodologii  na co dzień to:Kontakt z biurem statystycznym Metodolog.pl

analiza statystyczna w nauce

Analiza statystyczna wyników badań naukowych. Metodolog.pl

Witamy na stronie dostawcy profesjonalnych rozwiązań w kwestii jaką jest analiza statystyczna danych pochodzących z badań naukowych.

 

Nasza firma zajmuje się statystyczną analizą danych w kontekście naukowym (badania) oraz przemysłowym (big data).

To czym zajmujemy się na co dzień w kontekście naukowym:

Zapraszamy do kontaktu.

analiza statystyczna wyników badań

Metoda naukowa – metodologia badań.

meto1

 

Metodologia naukowa stanowi:

 • Ogół badawczego zebrania informacji służących do znalezienia prawdy i pojęciowego jej przedstawienia;
 • Formę pozyskania materiału naukowego w celu prowadzenia badań.

Traktując metodologię naukową jako, zbieranie informacji służących do uzyskania prawdy i jej pojęciowego przedstawienia, mamy do czynienia ze zbiorem czynności i sposobów służących do rozstrzygnięcia problemów naukowych, tworzenia prac naukowych oraz do oceny rezultatów tychże działań.

W jej skład wchodzi metodologia badań naukowych, która opiera się na sposobie zdobywania materiałów do badań służących jako podstawa do opisu teoretycznego, rozstrzygnięcia problemu naukowego oraz w rezultacie do stworzenia pracy naukowej. Metodami roboczymi nazywane są te metodologię, które służą do rozwiązania konkretnego problemu.

Metodologia naukowa służy do poprawnego rozwoju nauki oraz rozszerzania wiedzy. Musi być ona dostosowana do przedmiotu badań. Istnieją uniwersalne zasady pracy badawczej, które służą wielu przedmiotom badań i naukom.

Falsyfikowalność

Kryterium falsyfikowalności jest bardzo istotne w celu stwierdzenia, czy konkretna teoria może stanowić teorię naukową. To pojęcie zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Karla Poppera w jego dziele „Logika odkrycia naukowego”, obecnie jest ono podstawą metody naukowej. Dana teoria, aby zostać uznaną za naukową musi:

 1. Zostać opublikowana i podana do możliwości zapoznania się z nią przez szerokie grono odbiorców. Wiedza powinna być dostarczana do różnych adresatów, poczynając od specjalistów kończąc na laikach. Wiedza naukowa nie może być niedostępną tajemnicą, dlatego uznaje się, że magia i alchemia mają pewne cechy wiedzy nienaukowej.
 2. Tworzyć przewidywania. Tym bardziej podatna na falsyfikację jest teoria, która dostarcza konkretnych i wyjątkowych rezultatów. Teoria geocentryczna Ptolemeusza stanowi za przykład niespełnienia tego kryterium, na każdym jej etapie konieczne jest dostosowywanie i przekształcanie teorii do faktycznych danych doświadczalnych. Na wszystkich jej poziomach należałoby dodać kolejny epicykl, aby była ona z nimi  zharmonizowana. Wymaga to jej przebudowy. Natomiast teoria heliocentryczna Kopernika nie jest tak przewidywalna jak teoria Ptolemeusza. Mimo to umożliwia zrozumienie znacznej części obserwacji. Teoria względności Einsteina umożliwia przewidzenie zakrzywienia toru promienia światła w obecności dużych mas.  Teoria Prusinera informuje o możliwości występowania czynnika chorobotwórczego, który nie posiada kwasów nukleonowych i o jego „czysto chemicznej” naturze, która jest odporna na warunki mogące zniszczyć żywe organizmy i wirusy.
 3. Być zgodna z dotychczasowo obowiązującą wiedzą i teoriami. Należy pamiętać, że to kryterium jest mgliste, ponieważ można przewidywać rewolucyjną teorię, która neguje dotychczasową wiedzę, czasami za przykład poddaje się teorię względności Einsteina. Niektórzy jednak twierdzą, że ona nie negowała a jedynie uogólniała istniejące już teorie. Im bardziej teoria nie zgadza się z dotychczasową wiedzą tym bardziej jej założenia muszą być rewolucyjne, aby zaistniała jako teoria naukowa.  Dla przykładu, kreacjonizm zakładający, że świat został stworzony i wymyślony poprzez jeden czyn istoty nadnaturalnej w sposób, który nie zakłada żadnych odstępstw obserwacyjnych od założeń teorii ewolucji okazuje się teorią nienaukową.
 4. Być falsyfikowalna. Teoria powinna móc założyć konkretny rezultat eksperymentu, objaśnić dane zdarzenia i jego konsekwencje. Daje to możliwość ustalenia, iż teoria jest błędna. Zakładając, że Księżyc składa się tylko z węgla można sformułować teorię naukową. Jednak dzięki lotom na Księżyc istnieje możliwość obalenia tej teorii. Gdyby natomiast stworzyć teorię zakładającą, że Księżyc składa się z wyjątkowo tajemniczego węgla, którego nikt nie jest w stanie rozpoznać otrzymujemy teorię nienaukową. Nie ma bowiem sposobności weryfikacji hipotez i słuszności tejże tezy.

W wymienionych powyżej kryteriach nie widnieje zapis dotyczący zgodności z doświadczeniem. Jest ono jednak niezbędne do uznania teorii za obowiązującą. Aby uznać, że dana teza jest naukową nie ma konieczności stwierdzenia zgodności tej teorii z doświadczeniem. To powód tłumaczący dlaczego niektóre niemożliwe do sprawdzenia teorie są uważane za naukowe, badane, alternatywne modele zjawisk słusznie określające pewne konkretne części rzeczywistości, hipotezy robocze, a także abstrakcyjne teorie dzięki którym możliwe jest dokonanie analizy rozwikłania konkretnych problemów. Za przykład hipotetycznej a zarazem abstrakcyjnej teorii może służyć dynamika Newtonowska czy model cieczy idealnej.

Zgodnie z zasadami falsyfikowalności nie można poddać ocenie etycznej przekonań dzieląc je na naukowe i nienaukowe. Twierdzenie, że każdy człowiek jest sterowany przez pilnie pracujące robociki w naszej głowie, może służyć za hipotezę naukową. Wystarczy otworzyć czaszkę i okazuje się, że nie ma żadnych magicznie rządzących nami stworków. Natomiast twierdzenie, że nasze działanie jest kierowanie przez nieświadome mechanizmy, nie można uznać za naukowe do momentu, aż nie zostanie stworzony konkretny eksperyment dający sposobność na sfalsyfikowanie tego poglądu.

Teoria „dobrego paradygmatu”

Węgierski filozof nauki, Imre Lakatos spostrzegł że mimo dokonania eksperymentu falsyfikującego naukowcy nie chcą rezygnować z poprzedniej teorii. Doszedł także do wniosku, że tak naprawdę każdą jedną teorię można przekształcić, aby nie do końca poprawnie falsyfikujący ją eksperyment mógł potwierdzić jej słuszność. Postanowił więc wprowadzić nowe pojęcie, program badawczy.  Składa się on z paradygmatów, którymi określa się zestaw teorii podstawowych. Na tej podstawie tworzone są teorie szczegółowe. Natomiast te są poddawane dokładnemu testowaniu, a tworzone zostają na ściśle określonych regułach Kanta i Poppera. Oznacza to, że najczęściej są weryfikowalne lub falsyfikowalne. Czasami daną teorię traktuje się jako niepodważalną co powoduje wytwarzanie kolejnych teorii, które wyjaśniają nowe poglądy w granicach starej teorii.

Model naukowy powinien być zgodny z wieloma kryteriami takimi jak spójność logiczna, używanie jak najbardziej prostych pojęć (zgodnie z brzytwą Ockhama nie może składać się z niepotrzebnych twierdzeń), kreatywność (musi istnieć możliwość tworzenia falsyfikowalnych i weryfikowalnych teorii na podstawie modelu). Zawsze istnieje możliwość stworzenia lepszego czy bardziej twórczego paradygmatu, w takim przypadku stary model musi zostać zmieniony. Fakt ten stanowi istotną różnicę między modelami naukowymi a chociażby wierzeniami religijnymi.  Podsumowując okazuje się, że model twierdzenie Lakatosa oznacza, iż nauka stanowi dobrze zbudowany paradygmat a także zweryfikowane eksperymentalnie teorie szczegółowe.

Składniki metodologii naukowej oraz etapy pracy naukowej można podzielić w następujący sposób:

 1. Stwierdzenie i ukazanie przesłanek problemu, a także wychwycenie zagadnień pokrewnych;
 2. Analiza problemu na przestrzeni obecnych dokonań nauki poprzez analizę literatury przedmiotu;
 3. Wyszczególnienie nieodzownych założeń, twierdzeń i hipotez;
 4. Wyszczególnienie metodologii roboczych zawierających analizę obecnie funkcjonujących metod, a także selekcja oraz tworzenie nowych metod;
 5. Dokonywanie badań naukowych poprzez przeprowadzanie zabiegów wynikających z problemu oraz danej metodologii roboczej;
 6. Przetworzenie oraz synteza danych zebranych podczas badań;
 7. Pisemne omówienie rezultatów badań, a następnie przekazanie ich do publikacji naukowej;
 8. Krytyczna ocena toku swych badań oraz pisemne omówienie rezultatów.

Często realizuje się trzy pierwsze etapy łącznie tworząc etap sformułowania problemu.

Etapy należałoby przeprowadzać w wyżej wymienionej kolejności. Nie istnieje możliwość wyboru metody roboczej przed ustaleniem problemu. Etapy są naturalne i przypominają codzienne działanie człowieka w momencie postawienia go w nowej sytuacji.

Możemy wyodrębnić następujące metody badań naukowych:

W zależności od charakteru dziedzin naukowych stosuje się w nich różne metody w odmienny sposób.

Struktura pracy naukowej

Standardowo, nie bacząc na różnice społeczne i filozoficzne najczęściej zakłada się, iż rezultaty badań naukowych poddawane są krytyce i ocenie przez krąg ludzi świata nauki. Naukowcy oceniają prace za pomocą obiektywnych kryteriów, bowiem nauka jest tworzona w wyniku procesu społecznego, gdzie naukowcy poddają swoje prace analizie innym osobom. Najczęściej rezultaty publikowane są w czasopismach naukowych po wcześniejszym przyjęciu i wydaniu korzystnej oceny przez zespół badaczy. Następnie publikacja zostaje poddana komentowaniu, krytykowaniu, analizie i ocenie przez kolejnych naukowców. Mogą oni tworzyć własne badania, które stanowiłyby potwierdzenie opublikowanej pracy lub zajęłyby stanowisko przeciwne. Konferencje naukowe pełnią istotną funkcje w oddziaływaniu na ukierunkowanie pracy naukowej. Na nich odbywają się dyskusje naukowców co prowadzi do zespolenia świata nauki.

Więcej na:

Projektowanie eksperymentów dla początkujących (case study z reklamą banerową). Metodologia badań w biznesie.
Metodologia (Nauka)
Struktura procesu badawczego. Metodyka badawcza
Metodologia badań naukowych – z czym to się je ?
Metodologia Badań

czerwony alarm pogotowie statystyczne

Metaanaliza – Statystyczne podsumowanie wyników wielu badań.

meto

 

Finałem metaanalizy jest powiązanie danych z tych badań, złączenie ich i charaktersytyka ogólnej tendencji lub kierunku wyników tych badań.

Metaanaliza polega na zbiorze informacji o wynikach przeprowadzonych badań mających ze  sobą zbieżną narrację. Często weryfikuje się w ten sposób wiedzę na temat badań klinicznych (w których mała liczność obserwacji zmusza do ostrożniejszego wyciągania wniosków z danych).

Metaanaliza jako metodologia ma w sobie pewną logikę. Oto kroki tej logiki.

– postawiene pytania/problemu badawczego

– wykrycie odpowiednich badań na określony temat

– krytyczna selekcja odpowiednich badań

– ewaluacja i podsumowanie wyników Metaanalizy.

Przed metanalizą należy oszacować poziom i źródła heterogeniczności (braku jednorodności wyników) wyników badań ujętych w metaanalizie.

Do badania jednorodności stosuje się wiele procedur; takich jak metody ocen wzrokowych ( wykres leśny, wykres Galbraitha) lub metod ocen formalnych takich jak test Hartleya, Corhana, Indexu I2).

Najczęściej pojawiającymi się źródłami hetoregoniczności wariancji badań w metaanalizie są:

odmienne metodologie badań

– zróżnicowane próby badawcze

– różnorodne okresy trwania badania

– zróżnicowane wskaźniki i sposoby estymacji wyników

W celu usunięcia tych czynników stosuje się analizę wrażliwości, metaregresję lub analizuje się wyniki w różnorodnych populacjach badań.

Do meta-analiz wykorzystujemy oprogramowanie Comprehensive Meta Analysis CMA, Jasp, Jamovi oraz R.