Tag / model eksperymentalny

    Loading posts...
  • model eksperymentalny

    Model eksperymentalny

    Model eksperymentalny. Kierując się liczbą zmiennych zależnych oraz liczbą  zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną  (zmienne) zależną chce eksperymentalnie zbadać psycholog, można wyróżnić cztery odmiany modeli eksperymentalnych. Wyróżnia się je, biorąc pod…