Tag / Punkty scoringowe

    Loading posts...
  • ryzyko kredytowe analiza statystyczna ryzyka kredytowego

    Metody oceny zdolnosci kredytowej

      Metody oceny zdolności kredytowej Pojęcie zdolności kredytowej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) definiuje zdolność kredytowa…