Analiza statystyczna standardy APA

Usługi statystyczne i pomoc w obliczeniach. Analiza danych Warszawa, Kraków, Łódź

analiza statystyczna wyników badań Wykonanie opracowania analizy statystycznej firma statystyczna usługi statystyczne dla naukowców i firm wykonanie statystyki Pomoc statystyczna Obliczenia i usługi w statystycznej analizie danych Warszawa, Kraków, Łódź

Metodolog.pl – Twój dostawca usług statystycznych na terenie Warszawy, Krakowa i Łodzi. Jeśli analiza statystyczna Warszawa lub usługi statystyczne w Warszawie to tylko i wyłącznie Metodolog.pl.

Co łączy Warszawę, Kraków oraz Łódź? Prócz tego, że są to piękne miasta to łączy jest statystyka. Są to trzy najbardziej zaludnione miasta w Polsce. Statystycznie Warszawa, Kraków i Łódź mają odpowiednio liczbę mieszkańców wynoszącą powyżej miliona (w przypadku statystyki Warszawy), oraz od 500.000 do 999.999 (w przypadku statystyk dla Krakowa i Łodzi). Z tego względu na te statystyki demograficzne kierujemy dostarczanie naszych usług i pomocy statystycznej. Szacujemy, że właśnie w tych miastach jest największe zapotrzebowanie na usługi statystyczne. Czemu akurat analiza statystyczna w Warszawie i metodolog? Z tego względu mamy radość kierować tu swoją ofertę.

O Metodolog.pl.

Firma metodolog jest dostawą pomocy, usług statystycznych i opracowania rozwiązań w metodologii badań też na terenie stolicy. Zajmujemy się tym czym jest statystyczna analiza w Warszawie od lat i jesteśmy profesjonalistami w kontekście projektowania badań, ich realizacji, zbieraniu wyników, obliczeniach statystycznych oraz interpretacji wyników. Specjalizujemy się w analizie ankiet, wyników badań eksperymentalnych, badań ilościowych oraz analizie danych zbieranych przez firmy i instytucje. Najczęściej analizowane przez nas sfery w kontekście analiz naukowych to:

 • psychometria
 • biostatystyka
 • weryfikacja i testowanie hipotez badawczych
 • ekonometria
 • marketing

Do tego celu wykorzystujemy całe spektrum analiz statystycznych oraz technik obliczeniowych . Nie będziemy wymieniać tutaj ich wszystkich. Ograniczymy się tylko do tych, które wykonujemy najczęściej. Choć, może się zdarzyć tak (jest na to mała szansa, ale jest to nadal prawdopodobne), że na terenie Warszawy, Krakowa lub Łodzi znajdzie się ktoś, kto będzie potrzebować bardzo specyficznego rozwiązania statystycznego. Jak by nie było, i gdzie by się nie działo w skład naszych usług pomocowych z zakresu przetwarzania danych i wykonywania analiz oferujemy:

Do wykorzystywanych u nas metod statystycznych należą między innymi testy statystyczne weryfikujące hipotezy i skomplikowane przewidywania są to między innymi:

 • analiza wariancji  (w schematach dla prób zależnych, niezależnych i mieszanych)
 • testy t studenta (w schematach dla prób zależnych, niezależnych)
 • analizy korelacji  (Pearsona, Chi Kwadrat, Spearmana)
 • analizy regresji (liniowa, krzywoliniowa, logistyczna)
 • analiza równań strukturalnych (SEM)
 • konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA
 • analiza dyskryminacyjna LDA
 • drzewa decyzjyne  (CR&T, CHAID, RT)
 • mapy percepcyjne lub mapy odległości wykonywane metodą skalowania wielowymiarowego ALSCAL lub PROXCAL (weryfikacja podobieństw między produktami)
 • analizy mediacji (analiza mediatora między zmiennymi)
 • analizy supresji (analiza supresora miedzy pomiarami)
 • analiza CONJOINT i wiele wiele innych…

Do statystycznych metod eksploracyjnych (w tym metod bez nadzoru) należą:

 • analiza skupień (analiza K-Średnich, hierarchiczna analiza skupień, dwustopniowe grupowanie)
 • analiza czynnikowa PCA
 • analiza koszykowa
 • analiza korespondencji

Więcej info na naszym statystycznym blogu.

Zachęcamy do współpracy naukowców, studentów, właścicieli firm i osoby zajmujące decyzyjne posady w firmach i instytucjach. Pracę wykonujemy bardzo rzetelnie i mamy 99% skuteczność w zadowalaniu usługobiorców. Wykonujemy realizacje statystyczne na terenie całego kraju (oraz od dziś szczególnie na terenie Warszawy, Łodzi i Krakowa).

Co możemy zaoferować Warszawie w kwestii statystyki i analiz ?

 • pomoc metodologiczną
 • pomoc w analizie danych i raportowania statystyk
 • weryfikacja hipotez
 • odkrywanie i budowa wskaźników badanych cech lub pomiarów
 • budowę modelu prognostycznego (np. karty scoringowej)
 • obróbkę psychometryczną testów psychologicznych
 • tworzenie wzorów i algorytmów przeliczających
 • doradztwo i weryfikację jakości baz danych, obliczeń, metodologii, analiz statystycznych
 • darmową wycenę projektu

Złote porady dla naszych przyszłych klientów Warszawy ?

 • głęboko przemyśl co chcesz badać lub analizować (na niektóre aspekty celu można wejść analitycznie, ale w niektórych jest niezbędna wiedza ekspercka)
 • przed badaniem przemyśl sposób rekrutacji lub selekcji obserwacji (wybór próby i metody losowania)
 • Nie obciążaj zbytnio materiały badawczego 😉
 • Staraj się myśleć teoretycznie, a nie analitycznie.
 • Nie mnóż bytów ponad miarę. Im mniej zmiennych

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub osobą decyzyjną chcącą zapoznać się z ofertą dla biznesu to zapraszamy nasz Serwis Biznes.

*Zawsze przestrzegamy.

Zawsze staramy się zwracać uwagę wszystkich zainteresowanych realizacją usług statystycznych (również osoby z Warszawy, Łodzi i Krakowa), aby były ostrożne przy wyborze dostawcy tego typu usług. Co chwila mamy osoby, które nie znając się zleciły opracowanie statystyczne za które zapłaciły mnóstwo pieniędzy, a które nie zostało prawidłowo wykonane. Często kontakt z tymi wykonawcami przepada. Nie ma się co dziwić, są to zazwyczaj studenci, osoby nie mające działalności gospodarczej, lub osoby nie znające swoich ograniczeń, które są po prostu mało doświadczone. Metodolog.pl jest doświadczonym w boju wykonawcą i działającym zgodnie z zasadami etyki i ogólno przyjętymi zasadami rynku.

Analiza statystyczna Warszawa, usługi statystyczne Warszawa tylko w Metodolog.pl