VIF ( Test współliniowości)

VIF ( Test współliniowości) – (współliniowości) Statystyki VIF bliskie 10 oznaczają, że dany predyktor jest silnie powiązany z innym i należy się zastanowić nad jego usunięciem lub agregacją z innym predyktorem. VIF jest statystycznym wskaźnikiem wspóliniowości. Jego nazwa pochodzi od ang. Variance Inflation Factor.