mlr

Czy analiza statystyczna może przewidzieć wynik meczu